« Späť

ĎAKUJEME

ĎAKUJEME

Nová Denná klinika zlepší štandard liečby detí s rakovinou
Na Slovensku ročne ochorie na rakovinu okolo 150 detí. Najviac z nich sa lieči na Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava (KDHaO), kde pôsobí a pomáha nezisková organizácia Deťom s rakovinou n.o.
Liečba v bezpečnom prostredí
Nezisková organizácia Deťom s rakovinou vznikla pred viac ako rokom, keď ju založili profesionáli z  KDHaO a rodičia detí liečených na onkologickú diagnózu. Keďže si prešli liečbou rakoviny, rozhodli sa svoje skúsenosti odovzdávať ďalej. Deťom s rakovinou n.o. pomáha rôznymi formami. Okrem priamej pomoci rodinám v núdzi má dlhodobejší cieľ, a to vybudovať kompletnú špičkovú detskú onkológiu. „Chceme, aby sa deti liečili v bezpečnom prostredí so všetkým dostupným moderným prístrojovým vybavením. Dokázateľne sú potom lepšie aj výsledky samotnej liečby,“ hovorí prednostka KDHaO a predsedníčka Správnej rady organizácie A. Kolenová. Liečba detských onkologických pacientov je dlhodobá a pre deti s rodinami veľmi náročná. Má rôzne sprievodné nežiaduce účinky, ako napríklad prudko znížená obranyschopnosť organizmu pred infekciami. A preto je nevyhnutné mať na klinike detskej onkológie bezpečné prostredie.
Na novú kliniku prispeli aj účastníci Farského plesu
Vedenie KDHaO už dlhší čas malo v pláne vybudovať projekt, ktorý by uľahčil detským pacientom s rodinami priebeh liečby. Podarilo sa ho uskutočniť tento rok s názvom Denná klinika a detským pacientom začne slúžiť už o pár dní. Projekt zrealizovala nezisková organizácia Deťom s rakovinou n.o. vďaka finančným a iným darom od sponzorov a individuálnych darcov vo veľmi krátkom čase. Priestory novej Dennej kliniky denno-denne využijú deti, ktoré prídu na kontrolu, na podanie chemoterapie alebo na krátke jednodňové zákroky, ako je napríklad lumbálna punkcia. „Všade vo vyspelých zahraničných krajinách je ambulantná liečba štandardom. Jej najväčšia výhoda spočíva v tom, že deti nemusia byť pri každom zákroku hospitalizované, ale pár hodín po ňom môžu ísť domov k svojej rodine. To pozitívne vplýva na ich psychiku, ktorá je zase nesmierne dôležitá pre priebeh celej liečby,“ približuje A. Kolenová.
Darcami, ktorí prispeli na vybavenie novej Dennej kliniky, sú aj účastníci tohtoročného Benefičného farského plesu v Záhorskej Bystrici. Symbolický šek so sumou 1 770 eur odovzdali iniciátori zbierky Rastislav Mečiar, Ľubomíra Jankechová, Monika Antalová a Miroslav Marciš minulý týždeň priamo na klinike detskej onkológie. „Srdečne ďakujeme organizátorom aj účastníkom plesu v Záhorskej Bystrici za tento finančný dar, ktorý použijeme na vybavenie Dennej kliniky. Je pre nás veľmi povzbudzujúce, že stále sú ľudia, ktorí chcú pomáhať prospešným veciam,“ poďakovala prednostka kliniky A. Kolenová.
Sponzormi nového pracoviska detskej onkológie boli aj Liga proti rakovine, Združenie na pomoc detskej onkológii, Nadácia televízie Markíza a viacerí zo súkromného sektora.
Plány Deťom s rakovinou na tento rok
Nezisková organizácia pomáha pacientom aj vo forme materiálneho vybavenia na klinike alebo tzv. štartovacími balíčkami pre prichádzajúce rodiny a v mnohom ďalšom. Tento rok plánuje ďalší väčší projekt - rekonštrukciu lôžkového oddelenie pre malé deti, kde chýba klimatizácia izieb potrebná pre nevyhnutnú filtráciu vzduchu aj sociálne zariadenia v troch izbách.
Viac informácií o činnosti kliniky a nadácie, aktivitách, podpore a dobrovoľníctve nájdete na:
www.detomsrakovinou.sk
V prípade  jednorazového alebo pravidelného finančného daru:
IBAN: SK94 0200 0000 0036 0736 6854
Do poznámky prevodného príkazu, prosím uveďte Vaše meno a mailovú adresu, radi sa Vám poďakujeme.
Vďaka Vám bude cesta detí s rakovinou jednoduchšia.
Zo strany organizátorov, jedno veľké poďakovanie patrí našim účinkujúcim na programe: pánovi Miroslavovi Dvorskému a skupine Otto Kollman band. Všetkým štedrým darcom, ktorí prispeli finančne alebo vecne do tomboly, našim mladým z farnosti za pomoc a v neposlednom rade všetkým účastníkom.
Veľmi si to vážime a ďakujeme!

Pre MK Rastislav Mečiar