Blog

« Späť

Radosť Evanjelia - Evanjeliová radosť

Radosť Evanjelia - Evanjeliová radosť

Dnes Svätá Stolica oficiálne publikovala apoštolskú exhortáciu pápeža Františka "Evangelii gaudium" o ohlasovaní Evanjelia v súčasnom svete. Viacerí komentátori ju označujú ako "programový" dokument súčasného pápeža... a vyzerá naozaj veľmi povzbudivo - tak ako povzbudením je samotný Svätý Otec.

Dokument začína slovami "Radosť Evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, čo sa stretávajú s Kristom." Za povšimnutie stojí prítomný čas použitý v tejto úvodnej vete... Evanjelium je zdrojom radosti, ale nestačí predošlá skúsenosť s Kristom, "dotyk Boží" kdesi v našej minulosti... Evanjelium napĺňa radosťou srdce a celý život človeka vtedy, keď ho človek žije neustále sa stretávajúc s Kristom, v stálom spojení s ním, alebo prinajmenšom v stálom úsilí byť pri ňom...

Prvá kapitola má názov "Misijná transformácia Cirkvi" a ide bezprostredne in medias res: evanjelizácia je niečo, na čom stojí (a padá) kresťanská existencia každého cirkevného spoločenstva, i celej Cirkvi..., ale i každého jej člena... - presne ako to platí o láske (ktorú takto isto predstavil Františkov predchodca, pápež Benedikt vo svojej programovej encyklike). Súvis je celkom logický: pravá láska musí doviesť Cirkev k evanjelizácii, lebo je "diffusivum sui" (vo svojej podstate má šíriť sa).

Druhá kapitola má názov "V kríze komunitného úsilia" a poukazuje práve na problém vnímania svojho miesta v Cirkvi zo strany jej členov... Pápež tu konkrétne rozoberá niektoré vážne (vonkajšie) výzvy pre evnajelizáciu, a následne niektoré (vnútorné) pokušenia, ktoré sa v pastoračnej činnosti objavujú.

Tretia kapitola "Ohlasovanie Evanjelia" je jadrom dokumentu. Rozoberá subjektívny aspekt evanjelizácie - teda, že celý Boží ľud ohlásuje Evanjelium, a objektívny aspekt, teda základné prejavy ohlasovania.

Štvrtá kapitola "Sociálny rozmer evanjelizácie" poukazuje na konkrétne sociálne nástroje ohlasovania Evanjelia, ako aj na jeho sociálne dôsledky. Posolstvom Evanjelia je totiž láska a tú... musí byť cítiť.

Piata kapitola "Evanjelizátori s Duchom" kladie dôraz na povolanie evanjelizovať, ktoré prichádza od Boha a v ňom má aj svoje podstatné kritérium, motiváciu i zdroj energie. Následne - ako to býva pri cirkevných dokumentoch takéhoto zásadného rozmeru zvykom, avšak nie náhodným, a už vôbec nie akoby "formálnym" - uzatvára dokument reflexia venovaná Panne Márii, ako "hviezde evanjelizácie" - predovšetkým v tom jej životnom spojení s Duchom Svätým.

Skvelý impulz pre osobný i komunitný rast nahor.

Je to povzbudenie, ktoré vychádza z veľkej lásky a zodpovednosti pápeža za Cirkev a za svet. Kiež máme tento dokument čo najskôr v slovenčine... a kiež neostane kdesi na poličke ako ďalší "len dokument"... Ale s vďakou prijatý, premeditovaný a premenený do každodenných životných krokov nech prináša radosť Evanjelia každému človekovi.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Vďaka za stručný prehľad, teším sa na bližšie štúdium. Exhortáciu reflektovali aj svetské médiá trochu s bulvárnym titulkom, ale ochutnávka je to tiež nie na zahodenie http://aktualne.atlas.sk/toto-niekto-tazko-prehltne-papez-frantisek-ordinuje-cir­kvi-a-svetu-tvrde-slova/zahranicie/europa/
Odoslané 27.11.2013 8:28.
Je to vždy problém výberu... (Aj ja som len čosi povyberal) - ale nazvali ste to presne: "chuťovka" emoticon Snáď priláka začítať sa do nej..., dočítať ju do konca... a urobiť príslušné zmeny, kde treba...
Odoslané 27.11.2013 10:22 ako reakcia na Martin Lojek.