Blog

« Späť

Zamyslenie na druhú adventnú nedeľu

Zamyslenie na druhú adventnú nedeľu

Pokračujeme v adventných zamysleniach z knižky Pripravme cestu. V prvom týždni sme sa sústredili na ten "konečný" Kristov advent...

Druhá adventná nedeľa


Tento druhý týždeň by sme mohli sústrediť svoju pozornosť na druhý význam slova „advent“ – „príchod“: historický príchod Ježiša Krista, Syna Božieho, na našu zem pred približne 2000
rokmi. Z tohto zorného uhla prežívame adventné obdobie spolu s Pannou Máriou ako deviaty mesiac jej požehnaného stavu...
V Márii sa sústreďujú všetky očakávania vyvoleného národa, ba celého ľudstva, a to už od samotného stvorenia sveta, resp. od Božieho prísľubu Adamovi a Eve.
Skúsme sa zahľadieť trochu hlbšie na obraz „Stvorenie sveta“ v Sixtínskej kaplnke, na ktorom sa Stvoriteľ skláňa k ležiacemu Adamovi a dotykom prstov mu dáva život. Môžeme tu
vidieť viacero symbolov:

V tom Adamovi možno vidieť celé stvorenie a vtedy tým prstom
je Mária. Máriino „staň sa mi“ je momentom onoho stvoriteľského, resp. spásonosného dotyku prstov.

Alebo môžeme v tom Adamovi vidieť Máriu, ktorá ako „Adamova dcéra“, „dcéra človeka“, „nová Eva“ vzťahuje ruku k skláňajúcej sa Božej ruke. Ona jediná nemusí svoje ruky, poškvrnené hriechom, skrývať za chrbát, je taká čistá, že môže prijať dotyk
Božej ruky.

A ešte možno v tom Adamovi vidieť seba samých. Aj my sme Adamove deti a (zároveň) ako deti Márie napodobňujeme jej gesto. Pre nás, poznačených hriechom, to môže byť gesto odvrátenia sa od zeme (hriechu) a obrátenia sa k výšinám (k Bohu), aby sme od neho dostali zmierenie, pričom prosíme: Zošli svojho Ducha a všetko bude pretvorené a obnovíš tvárnosť zeme.

Tento týždeň ideme teda očakávať Spasiteľa spolu s Máriou: ako ona počúvala Boha, ako mu odpovedala, ako prežívala svoje osobné očakávanie a ako darovala Boha svetu.
Dnes, pri obraze stvorenia, pokúsme sa zamyslieť nad tým, že Adam, Mária i každý z nás sme ľudia – stvorení na Boží obraz, ktorým je Kristus. Čo z toho pre nás vyplýva? Cítim úžas nad svojimi ľudskými schopnosťami (obraz Krista), no zároveň i svoje slabosti (podobne ako Adam), ale tiež aj neuveriteľné dary milosti (ako Mária – Milostiplná). Čo vo mne preváži? Ak je pravda, že Ježiš Kristus vzal na seba obmedzenia Adamove, aby sa stal „novým Adamom“, potom milosť dokáže prekonať všetky slabosti!

Je to naozaj možné? – Len pozrime na Máriu...