Blogy

« Späť

Prezervatív ako mýtus

Pápežove slová, že používanie kondómov nezastaví epidémiu AIDS, vyvolali mediálne tsunami. Médiá spolu s politikmi ho predstavujú ako salónneho teológa, ktorý sa správa nezodpovedne a nepozná problémy súčasného sveta. Pravda je však inde. Benedikt XVI. nehovorí iné ako Ján Pavol II., len možno zreteľnejšie a bez emócií. Už sme si zvykli, že etické požiadavky Katolíckej cirkvi vyvolávajú nepochopenie. Pápež žiada viac výchovy a zodpovednosti. Používanie kondómov vedie presne opačne: k nezodpovednosti a promiskuite.


Poďme naspäť k Afrike. Zdá sa, že bývalí európski kolonizátori vytvárajú novú formu kultúrneho kolonializmu. Afričanov berú ako dychtivých hľadačov sexuálnych zážitkov a seba ako vyspelé národy, ktoré im prezervatívy veľkodušne poskytnú. Takáto predstava však redukuje človeka na zvieratko, ktoré nie je schopné ovládať vlastné pudy a inštinkty. „Vyspelí" Európania chápu Afričanov ako väzňov vlastných nekontrolovateľných pudov. Avšak toto nie je reálny obraz Afriky. V tradičných afrických kultúrach nájdeme dosť príkladov, že sú schopní zdržanlivosti.

Podobne ako v euroatlantickej civilizácii, aj v tomto prípade stojíme pred základnou otázkou, aký model sexuality v súvislosti s epidémiou AIDS chceme uprednostniť. Masové používanie prezervatívov nie je riešením, ale nebezpečnou skratkou. Ich výsledkom je stále väčšie nezodpovedné sexuálne správanie. V tradičných afrických kultúrach aj dnes platí, že muž, ktorý chce pri pohlavnom styku použiť prezervatív, je nedôveryhodný. Je to signál, že mu nejde o trvalý vzťah, ale dotyčná je len jednou z mnohých. Zvyčajne ho žena odmietne.

Klasickým príkladom, že používanie antikoncepcie nič nerieši, ba situáciu len zhoršuje, je Veľká Británia. Antikoncepcia je tu masívne rozšírená, aj v školách. Napriek tomu potraty neklesajú a počet tehotných neplnoletých dievčat rastie. Skrátka, závažný sociálny problém. Druhým príkladom je Taliansko. Svojho času sa tu viedla široká kampaň za zavedenie tzv. „núdzovej antikoncepcie", čiže tabletky deň po s abortívnym účinkom. Keby antikoncepcia pred tým bola účinná a viedla k zodpovednému správaniu, tú ďalšiu by nikto nepotreboval. Opak je však pravdou. Používanie antikoncepcie vedie k otupovaniu svedomia a často aj k ešte väčšej nezodpovednosti.

Výsledok je jasný. Ak sa sústredíme na techniku a nie výchovu k zodpovednosti, výsledky budú vždy sklamaním. Katolícka cirkev nemá rada „skratky", preto používanie prezervatívu odmieta. 

Pápežov názor je nepopulárny a nepochopený, čo neprekvapuje. Udivujú však iné veci. Novinári, ktorí síce hovoria, že pápež má právo na názor, ale naznačujú, že by ho nemal hovoriť nahlas. Krajiny, ktoré desaťročia umožňujú zabíjanie nenarodených detí, podporujú výskum embryonálnych kmeňových buniek či uvažujú nad eutanáziou a zároveň farizejsky obviňujú pápeža z odmietania pomoci chorým.

Benedikt XVI. má pravdu. Používanie kondómov epidémiu AIDS nezastaví. Ako svedčí príklad z Ugandy, kde dokázali za desať rokov rapídne znížiť počet infikovaných, toto dokáže len výchova k vernosti a zodpovednému sexuálnemu správaniu.

 

(pri písaní bol použitý materiál: Campanini G., Il preservativo come mito. Illude e deresponsabilizza. Avvenire, 21.3.2009)

Autorom príspevku je ANTON ZJOLKOVSKÝ.

článok je na internete na tejto adrese:

http://ziolkovsky.blog.sme.sk/c/187649/Prezervativ-ako-mytus.html#ixzz1DSOJjQ2k

Vitajte v BLOGU

Milí návštevníci môjho blogu.

 

VITAJTE

 

a cíťte sa pri čítaní blogov dobre.

 

Odporúčam Vám hlavne tieto kategórie:

Maľované žalmy

Úvodníky

Články Jozefa Krišandu