Blogy

Moje MOTTO k vianociam 2018

Ježiš nenosí darčky... Ježiš je dar
Čítaj ďalej o Moje MOTTO k vianociam 2018 »

Dekorácia a sentiment bez obsahu

Prečo plačeme nad silnou sekularizáciou a nerobíme, čo je v našich silách?
Čítaj ďalej o Dekorácia a sentiment bez obsahu »

O spáse a dobrých skutkoch

Ľudia niekedy zmýšľajú takto: Ak budem konať dobré skutky, prídem do neba.
Čítaj ďalej o O spáse a dobrých skutkoch »

Ďalšie maľované žalmy

Som na rázcestí..
Čítaj ďalej o Ďalšie maľované žalmy »

Krv nevinná

Na život spravodlivého sa vrhajú a odsudzujú krv nevinnú. Ž 94, 21
Čítaj ďalej o Krv nevinná »

Pôda šmykľavá

Naozaj ich (hriešnikov) staviaš na pôdu šmykľavú a vrháš ich do záhuby. Ž 73, 18
Čítaj ďalej o Pôda šmykľavá »

Predchádza ho oheň

Predchádza ho oheň, čo navôkol spaľuje jeho nepriateľov. Ž 97,3
Čítaj ďalej o Predchádza ho oheň »

Božia cesta

Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú. Ž 18, 31
Čítaj ďalej o Božia cesta »

Jed vreteníc

Jed v nich podobá sa jedu hadiemu, jedu hluchej vretenice, čo si uši zapcháva, Ž 58, 5
Čítaj ďalej o Jed vreteníc »

Náhla smrť

Ich dni ukončil ako dych, ich roky náhlou smrťou. Ž 78, 33
Čítaj ďalej o Náhla smrť »

Svätá púť

Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, keď sa chystá na svätú púť. Ž 84, 6
Čítaj ďalej o Svätá púť »

Ty ma sleduješ

či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe. Ž 139, 3
Čítaj ďalej o Ty ma sleduješ »

Nedrieme ani nespí VERZIA 2

Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela. Ž 121, 4
Čítaj ďalej o Nedrieme ani nespí VERZIA 2 »

Pán sa o mňa stará

Ja som síce biedny a úbohý, no Pán sa stará o mňa. Ž 40, 18a
Čítaj ďalej o Pán sa o mňa stará »

Nedrieme ani nespí

Nedrieme veru, ani nespí ten, čo stráži Izraela. Ž 121, 4
Čítaj ďalej o Nedrieme ani nespí »

Bezpečné miesto

Na prsiach matky si mi dal spočinúť Ž 22, 10b
Čítaj ďalej o Bezpečné miesto »

Hlasitá prosba

Už som si v strachu hovoril: "Odvrhnutý som spred tvojich očí." No ty si vyslyšal moju hlasitú modlitbu, keď som volal k tebe. Ž 31, 23
Čítaj ďalej o Hlasitá prosba »

Mám nepriateľov

Viac než mám vlasov na hlave, je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Ž 69,5
Čítaj ďalej o Mám nepriateľov »

Neboj sa zlej zvesti

Nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána Ž112, 7
Čítaj ďalej o Neboj sa zlej zvesti »

Od koho sa Pán odvracia?

Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom. Ž 5, 7b
Čítaj ďalej o Od koho sa Pán odvracia? »

Lepšie málo

Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Ž 37, 16
Čítaj ďalej o Lepšie málo »

Po schodoch

Po oblakoch vystupuješ ako po schodoch, na krídlach vánku sa prechádzaš. Ž104, 3b
Čítaj ďalej o Po schodoch »

Múdrosť srdca

A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Ž 90, 12
Čítaj ďalej o Múdrosť srdca »

Tebe je tma ako svetlo

pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo. Ž 139, 12
Čítaj ďalej o Tebe je tma ako svetlo »

Nik sa ti nevyrovná

Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, a nič sa nevyrovná tvojim dielam. Ž 86, 8
Čítaj ďalej o Nik sa ti nevyrovná »

Samospasiteľný syndróm

Veď sám seba nevykúpi nik, ani nezaplatí Bohu výkupné za seba. Ž 49, 8
Čítaj ďalej o Samospasiteľný syndróm »

Boh je nad "vecou"

Vyhubíš ich rod zo zeme a ich potomstvo spomedzi ľudí. Ž 21, 11
Čítaj ďalej o Boh je nad "vecou" »

Boh rieši situácie ako chce

V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil. Ž 118, 5
Čítaj ďalej o Boh rieši situácie ako chce »

Volám na Boha

Bože môj, volám vo dne, a nečuješ; volám v noci, a nenachádzam pokoja. Ž 22, 3
Čítaj ďalej o Volám na Boha »

Zvelebuj Stvoriteľa

Pohliadni na dúhu a zvelebuj toho, kto ju stvoril, veľmi je utešená svojím leskom. Sir 43, 13
Čítaj ďalej o Zvelebuj Stvoriteľa »

Unikaj pred zlom

Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Ž 34, 15
Čítaj ďalej o Unikaj pred zlom »

Jeho zrak skúma každého človeka

Pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na úbožiaka, jeho zrak skúma každého človeka. Ž 11, 4
Čítaj ďalej o Jeho zrak skúma každého človeka »

Interpretačný kľúč

Chcel som vedieť, čo si ľudia myslia o mojich obrázkoch. Niektorí povedali: "Pekné." iní "Zaujímavé." a niektorí povedali: "Hm."
Čítaj ďalej o Interpretačný kľúč »

Bezpečné srdce

Bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, kým nepokorí svojich nepriateľov. Ž 112,8
Čítaj ďalej o Bezpečné srdce »

Veľké vody lásku neuhasia....

Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia. A keby človek za lásku chcel dať všetky bohatstvá svojho domu, len by sa opovrhlo ním. Pies 8,7
Čítaj ďalej o Veľké vody lásku neuhasia.... »

Ako tráva sú dni človeka..

Ako tráva sú dni človeka, odkvitá sťa poľný kvet. Ž 103, 15
Čítaj ďalej o Ako tráva sú dni človeka.. »

Pomoc mi príde od Pána

Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. Ž 121, 2
Čítaj ďalej o Pomoc mi príde od Pána »

Izaiáš hovorí aj o našich časoch

Tisíc sa vás trasie pred hrozbou jedného, pred hrozbou piatich utečiete... Iz 30, 17
Čítaj ďalej o Izaiáš hovorí aj o našich časoch »

Ďalší maľovaný žalm

Chcem sa cvičiť v tvojich predpisoch, rozjímať o tvojich cestách. Ž 119, 15
Čítaj ďalej o Ďalší maľovaný žalm »

Alibi pre Pána Boha

My ľudia si veľmi potrpíme na tom, aby iní mali o nás dobrú mienku. Inými slovami, aby nás považovali za dobrých a spravodlivých. A toto tiež chceme prežívať aj sami vo svojom vnútri.
Čítaj ďalej o Alibi pre Pána Boha »

Maľované zamyslenia nad ŽALMAMI

Občas sa mi stane, že mi pri modlitbe okrem zbožných myšlienok napadnú aj "umelecké".
Čítaj ďalej o Maľované zamyslenia nad ŽALMAMI »

Krása požehnania

ďalší úvodník
Čítaj ďalej o Krása požehnania »

Úvodník

Od 12. júla som kaplánom v Trstenej. Každý týždeň vychádza pre potreby farnosti malý bulletin s názvom život farnosti Trstená, do ktorého raz za mesiac mám napísať úvodník. Napadlo mi, že po dlhšom čase blogerského útlmu mám čo uverejňovať. To len tak.. na úvod k úvodníkom...
Čítaj ďalej o Úvodník »

Zlo má stále podobu hada

Had je veľmi flexibilné zviera, kopíruje terén a obchádza prekážky. Vie dlho čakať na korisť a vie veľmi pohotovo zaútočiť.
Čítaj ďalej o Zlo má stále podobu hada »

Úspech pastiera

Niekoľko myšlienok, ktoré sa zrodili počas telefonátu s jedným podnikateľom
Čítaj ďalej o Úspech pastiera »

Kde je blahobyt, tam niet súcitu

Snažím sa chodiť s otvorenými očami.
Čítaj ďalej o Kde je blahobyt, tam niet súcitu »

Zatiaľ som dostala iba facky

Prezeral som si fotky z mobilu a AHA.. fotka so zaujímavou spomienkou..
Čítaj ďalej o Zatiaľ som dostala iba facky »

Jozef Krišanda - Ako sa cítiš?

Blíži sa DESIATE výročie odkedy sa Jožko presťahoval.. z pozemského domova do večného. (18. 2. 2006) Zverejňujem článok, ktorý som našiel v časopise BRÁZDA seminaristov Spišskej Kapituli (č. 2, máj 1994) čo môžeme považovať za prvotiny jeho publikovania.
Čítaj ďalej o Jozef Krišanda - Ako sa cítiš? »

Memoriál Jozefa Krišandu

Farnosť Bystrany a obec Olcnava už po siedmy krát zorganizovali spomienkovú športovú akciu pri príležitosti 9. výročia úmrtia kňaza Jožka Krišandu.
Čítaj ďalej o Memoriál Jozefa Krišandu »

Ako som použil GDZN nálepky

Nálepky majú radi obyčajne deti nižšieho školského veku, ale stáva sa že potešia aj veľké a dospelé Božie DETI.
Čítaj ďalej o Ako som použil GDZN nálepky »

Jeho pohľad

čo som pochopil počas omše na veľkonočný pondelok
Čítaj ďalej o Jeho pohľad »

Veľkonočné kázne

Nahliadneme do zákulisia kňazského sviatočného stolovania
Čítaj ďalej o Veľkonočné kázne »

Jedzte, pite, fajčte

Spomienka na detstvo v súvislosti s vianocami
Čítaj ďalej o Jedzte, pite, fajčte »

Čo by som zmenil v Cirkvi

Zadanie na úvahu pre študentov
Čítaj ďalej o Čo by som zmenil v Cirkvi »

Chudni s Kristom

Kristus nám nezanechal žiadny návod na chudnutie ani na zdravý životný štýl. Teda aspoň priamo nie. Ibažeby...
Čítaj ďalej o Chudni s Kristom »

Zaujímavé miesto v okolí

Vysoká pec v prírode
Čítaj ďalej o Zaujímavé miesto v okolí »

Prečo je hlad na svete

zdieľam obrázok, ktorý mi prišiel mailom. Možno to zdieľajú viacerí, ale nevadí.
Čítaj ďalej o Prečo je hlad na svete »

Načo sú dobré všakovaké hádky, keď je ten život taký krátky?

Zverejňujem ďalší článok Vlada Gregora. Chcel som ho motivovať aby sám publikoval svoje úvahy, ale povedal, že nie je až tak zbehlý v používaní internetu a dovolil mi aby som to publikoval s uvedením jeho autorstva.
Čítaj ďalej o Načo sú dobré všakovaké hádky, keď je ten život taký krátky? »

Jozef Krišanda - Na hrane

V dnešnej dobe by už určite aj Ježiš budil podozrenie z pedofílie, pretože deti objímal kládol na ne ruky a požehnával ich
Čítaj ďalej o Jozef Krišanda - Na hrane »
Ukazujem 1 - 60 z 137 výsledkov.
Položiek na stránku 60
z 3