Blogy

« Späť

Úvodník

Od 12. júla som kaplánom v Trstenej. Každý týždeň vychádza pre potreby farnosti malý bulletin s názvom život farnosti Trstená, do ktorého raz za mesiac mám napísať úvodník. Napadlo mi, že po dlhšom čase blogerského útlmu mám čo uverejňovať. To len tak.. na úvod k úvodníkom...

Milí priatelia, farníci z Trstenej!

 

Pán Boh stvoril vesmír zbytočne veľký. Urobil to preto, aby ukázal svoj majestát a svoju nesmiernu moc.

Žijeme v dobe, kedy ľudia málo pozerajú na hviezdy, dokonca ich ani nepoznajú, ale sú zapozeraní sami do seba, do svojich selfie a žijú so sklopeným pohľadom vo svojom mikrosvete. Alebo sa boria so svojimi každodennými starosťami a problémami s rovnako sklopeným pohľadom.

Pán biskup sa rozhodol, že do tohto trstenského mikrosveta na nejaký čas umiestni mňa, aby som upozornil na niečo, čo nás prevyšuje a čo je väčšie ako vesmír, aby som pozdvihol pohľad ľudí „k výšinám“.

Svojím slovom a životom mám ukazovať na Boha – Otca, na jeho dobrotu a lásku a na jeho svätosť, ku ktorej pozýva aj nás – slabých ľudí. 

V začiatku svojho pôsobenia chcem vyjadriť túžbu po dobrých vzťahoch s vami, milí farníci. Mám nádej, že budem dobrým nástrojom v Božích rukách. Môžete ma zahrnúť do svojich modlitieb, aby som bol dobrým kňazom.

 

Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o mne, môžete si prečítať moje blogy  alebo pozrieť videá na youtube.

 

Všetkým vám prajem Božie požehnanie do nastávajúceho týždňa

 

Štefan Hrbček, kaplán

Ďalej
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ďakujeme za malý príspevok k veľkosti Stvoriteľa. Po slovensky/in slovacco: http://www.incamminoconmaria.it/imsitemap.html
Odoslané 9.8.2018 21:20.