Blogy

« Späť

Úvodník

Od 12. júla som kaplánom v Trstenej. Každý týždeň vychádza pre potreby farnosti malý bulletin s názvom život farnosti Trstená, do ktorého raz za mesiac mám napísať úvodník. Napadlo mi, že po dlhšom čase blogerského útlmu mám čo uverejňovať. To len tak.. na úvod k úvodníkom...

Milí priatelia, farníci z Trstenej!

 

Pán Boh stvoril vesmír zbytočne veľký. Urobil to preto, aby ukázal svoj majestát a svoju nesmiernu moc.

Žijeme v dobe, kedy ľudia málo pozerajú na hviezdy, dokonca ich ani nepoznajú, ale sú zapozeraní sami do seba, do svojich selfie a žijú so sklopeným pohľadom vo svojom mikrosvete. Alebo sa boria so svojimi každodennými starosťami a problémami s rovnako sklopeným pohľadom.

Pán biskup sa rozhodol, že do tohto trstenského mikrosveta na nejaký čas umiestni mňa, aby som upozornil na niečo, čo nás prevyšuje a čo je väčšie ako vesmír, aby som pozdvihol pohľad ľudí „k výšinám“.

Svojím slovom a životom mám ukazovať na Boha – Otca, na jeho dobrotu a lásku a na jeho svätosť, ku ktorej pozýva aj nás – slabých ľudí. 

V začiatku svojho pôsobenia chcem vyjadriť túžbu po dobrých vzťahoch s vami, milí farníci. Mám nádej, že budem dobrým nástrojom v Božích rukách. Môžete ma zahrnúť do svojich modlitieb, aby som bol dobrým kňazom.

 

Ak sa chcete dozvedieť niečo viac o mne, môžete si prečítať moje blogy  alebo pozrieť videá na youtube.

 

Všetkým vám prajem Božie požehnanie do nastávajúceho týždňa

 

Štefan Hrbček, kaplán

Vitajte v BLOGU

Milí návštevníci môjho blogu.

 

VITAJTE

 

a cíťte sa pri čítaní blogov dobre.

 

Odporúčam Vám hlavne tieto kategórie:

Maľované žalmy

Úvodníky

Články Jozefa Krišandu