« Späť

Nasledovanie Krista I 10 a 11

Nasledovanie Krista I 10 a 11

NASLEDOVANIE KRISTA I. kniha - desiata a jedenásta kapitola Chráň sa zbytočných rečí a Pokoj srdca a úsilie o nápravu

CHRÁŇ SA ZBYTOČNÝCH REČÍ

  

Rečou komunikujeme s ľuďmi so sebou podobnými, rodinou, priateľmi, vyjadrujeme ňou city svojho srdca, ňou  oslavujeme spravodlivosť a rozhlasujeme Božiu chválu, dobrorečíme Bohu- Otcovi a Ježišovi Kristovi –Synovi, Panne Márii- Matke nebeskej. Obsahom reči nie je len chválospev alebo vyjadrenie pozitívnych emócií, ale aj zlorečenie,  klamstvo, podvod, dvojtvárnosť, ohováranie. Reč môže byť hadom, ostrou britvou, naostreným mečom, vražedným šípom. Preto máme bdieť, aby sme takúto reč nepripúšťali ani nepočúvali.

„Zlý zvyk a bezstarostnosť o náš duchovný pokrok bývajú zväčša na vine, že si nedávame dostatočne pozor na jazyk. (sv. T. Kempenský)“

 

POKOJ SRDCA A ÚSILIE O NÁPRAVU

 

Často nepoznáme podstatu tohto dobra, po ktorom lačnieme všetkými túžbami; a cesty, ktorými ho chceme dosiahnuť, nie sú vždy aj cestami Božími. Preto musíme hľadať pravý pokoj, a počuť, ako Boh oznamuje dar tohto pokoja v Ježišovi Kristovi. Človek získa tento Boží dar dôverujúcou modlitbou, ale aj vykonávaním spravodlivosti, lebo má podľa Božieho zámeru spolupracovať na ustanovení pokoja na zemi. Napokon iba spravodlivosť pred Bohom a medzi ľuďmi je základom pokoja, lebo ona potláča hriech, prameň všetkého rozdelenia – nepokoja.

„Keby si uvážil, aký pokoj by si spôsobil svojím dobrým správaním sebe a akú radosť iným, myslím, že by si sa viac staral o svoje duchovné zdokonalenie.

 (sv. T. Kempenský)“

 

Stiahnite si prezentáciu

/documents/2298897/3820230/NasledovanieKristaI_10_11.pps/c0381422-3883-463c-8ec2-24c0e8ebc625