« Späť

Komunikácia

Komunikácia

Dnes, keď je tých nepriaznivých a zavádzajúcich informácií, sa viac potrebujeme sústrediť na komunikáciu s blížnymi, ktorá by mala znieť v láske, porozumení a v pravde.

Svet, v ktorom žijeme, je často chladný a ťažký, mnohí ľudia sa v ňom cítia vylúčení a týraní a túžia po svetle a teple.

V dnešnom svete je najväčším argumentom kresťanská láska.

 O tom je potrebné hovoriť zvlášť dnes, keď tej lásky je málo vo svete medzi ľuďmi, keď to často hraničí až s nenávisťou akoby sme neboli ľuďmi...  „Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata“ (1 Jn 4, 20-21). O tejto láske Ježiš Kristus hovorí: „Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci“ (Mt 22, 40).

Na zdôraznenie si prečítajme čo o tom píše sv. apoštol Pavol: : „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými... A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu..., a lásky by som nemal, ničím by som nebol“ (1 Kor 13, 1-2).  

Túto myšlienku formuloval sv. Augustín slovami: „Bojím sa, že Ježiš Kristus prejde okolo mňa a ja si ho nevšimnem, pretože k Bohu sa nejde krokmi, ale láskou.“ Poznáme zo skúsenosti, že tí, ktorí udržiavajú svoj zápal pre Boha a veria mu s detskou oddanosťou, Boh chráni pred zlovoľnosťou diabla. Kým človek nezanechá modlitby, námahy a pokoru, potom ich ochranca od nich nikdy neodíde. Anjel strážny ich zakrýva svojimi krídlami. Volá nás nastúpiť na cestu očisťovania srdca a mysle. Potrebujeme v pokore a s vernosťou uskutočňovať tie malé, jednoduché a každodenné skutky milosrdenstva, pokory, pokoja a lásky, ktoré formujú našu dušu. Tie sú darom, ktoré dostávame od  Boha v pravom čase pre dušu, keď sme verní a pripravení  ich prijať.