« Späť

Kým sme?

Úvaha

Dá sa povedať, že aj my priatelia tu v Mojej Komunite tvoríme v kresťanské   spoločenstvo. Prezentujeme sa jednotlivými príspevkami, komentármi.  Prehlbujeme poznatky v štyroch  pilieroch kresťanského života:  Božie slovo – Eucharistia - spoločenstvo -  modlitba.  Prejavujeme   cez naše príspevky svoje stanoviská, upevňujeme si vzťah cez jednotlivé témy k Božím veciam, kráčame spolu k naplneniu života kresťana – k obráteniu, k prehĺbeniu viery, k evanjelizácii,  k láske. Keď táto láska neprechádza cezo mňa, tak potom ja som mŕtva kresťanka.  Smerujeme k naplneniu transformácie, ku ktorej nás vyzýva náš pápež  František. 

 

Každý sme originál. Každý z nás prejde ohňom skúšok v živote, čo ho upriami na skutočnosť, že nesmie obísť ťažkosti svojho brata – priateľa. Prejsť len  okolo, lebo máme niečo dôležité. Zamyslime sa,   kde sme pomohli, pozrime sa okolo seba, ako  môžeme pomôcť aj v týchto virtuálnych podmienkach. Často  modlitba,  pozornosť,  dobré slovo, slovo lásky,  má väčší účinok ako nejaká matéria, či fyzická účasť.  Musíme sa len otvoriť, uvedomiť si,  že nie sme pre seba konkurenciou, že sa môžeme prebudiť jeden pre druhého,  a tiež sa tu  môžeme pretaviť  vo vzájomnom porozumení, v láske, že môžeme tiež dopĺňať to, čo tento svet potrebuje, môžeme vytvoriť aj tu spoločenstvo lásky.

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
...Otvoriť svoje srdce i dušu v službe blížnemu, aj keď je to len online. Poskytnúť cennú radu, a nebáť sa iného názoru a konfrontácie. Byť otvorený pre lásku, v láske a s láskou...emoticon Veru tak emoticon
Odoslané 30.5.2014 16:16.