« Späť

Magnificat

Magnificat

Zamyslenie

Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný
 

Tak, ako Matka Pána velebila Boha celou svojou dušou, tak je na mieste ak velebíme aj my jej konanie. Veď nie len svoj život odovzdala do rúk Boha, aby zrodila nám mocného Spasiteľa,  veď ktože lepšie počúval a zachovával Božie slovo ako ona? Nemajme strach, že sa veľkosť Syna stratí za veľkosťou Matky. Bráňme ju pred zástupom, ktorý mĺkne, zabúda na jej meno,  alebo ho vyslovuje bez viery, bez úcty... Ja sa vždy utvrdzujem v presvedčení, že ak si ju Pán Boh tak uctil, že si ju vybral za Matku svojho Syna, je na mieste ak jej dávam  patričné miesto vo svojom srdci a vyslovujem  svoju úctu velebením a chválami, ako Ona velebila a chválila Boha, že si ju vybral za Matku Pána Ježiša Krista – nášho Spasiteľa a Vykupiteľa. Srdce mi hovorí, že Pán Boh neodmietne moju pochvalu ženy žene, matke.  Tie veľké veci, ktoré urobil Pán v jej živote a ktoré ona prijala, si zasluhujú chválu.  

 

Autor: Anna Václavová

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Milá Anna, veľkosť Božej Matky nech ctíme každý z nás svojim chválospevom: " Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší."
Odoslané 22.12.2015 16:57.