« Späť

Nasledovanie Krista I 14

Nasledovanie Krista I 14

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA I. kniha - štrnásta kapitola NECHAJ INÝCH NA POKOJI

NASLEDOVANIE KRISTA  I. kniha  -  štrnásta kapitola

NECHAJ INÝCH NA POKOJI

 

Človek si z celej hĺbky svojej bytosti žiada pokoj. Ale veľmi často ani nepozná podstatu tohto dobra, po ktorom lačnie všetkými túžbami a cesty, ktorými ho chce dosiahnuť, nie sú vždy cestami Božími. Preto sa  musí naučiť  zo svätých dejín ako hľadať pravý pokoj, a počuť, ako Boh oznamuje dar tohto pokoja v Ježišovi Kristovi.  Pri jeho narodení  sa ohlasuje pokoj ľuďom,  ktorých miluje Boh  (Lk 2,14). Potrebujeme si uvedomiť, že pokoj je dar Boží,  dokonalé šťastie, blaho, spravodlivosť  (Ž 119,165).  Pavol pri svojich pozdravoch vo svojich listoch obyčajne spája milosť s pokojom a tým potvrdzuje pôvod a stabilitu pokoja. (Ef 2,14-22). Každý ospravedlivený veriaci je v pokoji s Bohom skrze Ježiša Krista (Rim 5,1). Pokoj je ovocím Ježišovej obety (Jn 16,33).  Milovať svojho blížneho zákonite predstavuje, že ho necháme „na pokoji“.

 

 

 

Stiahnite si prezentáciu

 

/documents/2298897/3820230/NasledKristaI14.pps/6fefa1c1-d9fd-48f3-b830-9f92ed689c88

NasledovanieKristaI_14

 

 

Obr.: Beautiful-google