« Späť

NASLEDOVANIE KRISTA IV 17

NASLEDOVANIE KRISTA IV 17

Tomáš Kempenský: NASLEDOVANIE KRISTA IV kniha – 17. kapitola

VRÚCNA LÁSKA A VNÚTORNÁ TÚŽBA PRIJAŤ KRISTA

 

 Som presvedčená, že všetci, čo úctivo a nábožne slávime prevelebnú Sviatosť a s plnou vierou ju prijímame   nech nájdeme potrebné milosti,  pristupujeme  v láske k Ježišovi Kristovi v plnosti svojho milujúceho srdca „s najväčšou zbožnosťou, s ohnivou láskou, s najhlbšou úctou, s celou vrúcnosťou a žiadostivosťou“ k prijatiu Ježiša Krista v Eucharistii. A hoci pocítime nehodnosť plne precítiť túto zbožnosť, oddane obetujeme Pánovi Ježišovi svoje srdce so všetkými sklonmi, v ktorých môže  Pán Ježiš mať zaľúbenie.

 

 

Stiahnite si prezentáciu:

/documents/2298897/3820230/NasledovanieJKIV_17.ppsx/afd31945-8960-4153-b5e7-fa560e265b9f

 

Použitá literatúra:

 

SVÄTÉ PÍSMO

Tomáš Kempenský : NASLEDOVANIE KRISTA

 

 

Obr.:  Beautiful-google