« Späť

Nasledovanie KristaI_3

Nasledovanie KristaI_3

NASLEDOVANIE KRISTA I. kniha Tretia kapitola O UČENÍ PRAVDY

V bežnej reči sa nejaká myšlienka, slovo nazýva pravdivým, keď je v zhode so skutočnosťou, alebo sa tak nazýva aj sama skutočnosť, ktorá sa odhaľuje duchu, ktorá mu je jasná, očividná.

Biblická pravda je však iná, lebo sa zakladá na  náboženskom zážitku zo stretnutia s Bohom. V Starom Zákone pravda spočíva predovšetkým vo vernosti k Zmluve, v Novom Zákone sa pravda stáva plnosťou zjavenia, sústredeného v Ježišovi Kristovi. Pravda je to, čo je podstatné, základné v Božom slove: ono je neodvolateľné, trvá naveky. 

Pravda v kresťanskom zmysle je pravda evanjelia, zjaviteľské slovo Otcovo, prítomné v Ježišovi Kristovi a osvetlené Duchom Svätým. Túto pravdu máme prijať, vo viere, že má schopnosť premieňať naše životy. Túto pravdu spásy nám vierohodne odovzdávajú posvätné knihy; žiari nám v Ježišovej osobe, ktorý je súčasne i Prostredníkom i plnosťou všetkého zjavenia.

Nie vždy sa máme možnosť stretnúť sa zoči-voči toľkým pravdám, ako sa nám predkladajú  v knihe sv. Tomáša Kempenského: Nasledovanie Krista, najmä v 3. Kapitole, spracovanej v priloženej prezentácii. 

Stiahnite si prezentáciu

/documents/2298897/3820230/NasledovanieKristaI3.pps/4fe6efa1-e868-4bff-903f-b64753e41e7d

 

 

Obrázky: Beautiful-google