« Späť

Nebojme sa tých, čo zabíjajú telo

Nebojme sa tých, čo zabíjajú telo

13. mája 1981 na námestí pred Bazilikou sv. Petra v Ríme sa ozvali výstrely z pištole. Strely boli namierené na Sv. Otca! Strieľalo sa na Jána Pavla II., ktorý prechádzal námestím na otvorenom aute cez tlačiace sa zástupy pútnikov, ktorých žehnal. Zlí ľudia chceli zabiť pápeža, nástupcu ...

 

Nebojme sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojme toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.

 

 

 

 

Foto: Album fotografií z mailu a internetu - vlastná úprava