« Späť

V dobrom i zlom

V dobrom i zlom

Moje úvahy

 

 

Ako som sa vzdala svojho ega, pochopila som, že sama nevyriešim svoje problémy, lebo som na ne slabá a odovzdala som  to Bohu.  Uvedomila som si, že je možné žiť v radosti a pokoji v akýchkoľvek okolnostiach,  aj v utrpení, lebo viem, že Božie plány sú jasné. Boh dokáže vyťažiť z každej situácie to dobré. Je dôležité sa nechať viesť Božou vôľou, aby sme sa zbavili strachu, oslobodili sa od špekulácií z budúcnosti, zo zmien, rozhodnutí, z mienky ľudí. Som presvedčená, že odovzdanie sa Pánu Bohu je dar. Všetko, čo Pán Boh odo mňa chce, je moje áno.   Jer 29,11 Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.

 „V dobrom i zlom, bohatstve i chudobe, v chorobe i v zdraví, kým nás smrť nerozdelí“. S akou ľahkosťou a úprimnosťou som to vyslovila pred oltárom svojmu manželovi, lebo som ho milovala a aj on mňa, odovzdali sme si svoje životy jeden druhému. Milujem svojho Boha a on ma miluje tiež. Prečo by som potom neprijímala aj dobré aj zlé čo ma v živote, ktorý mám od neho, stretne? Veď On je zárukou, že môžem mať to, čo je najcennejšie: „život, lásku a spravodlivosť“. Boh je ten, ktorý mi sľubuje blaženosť vo večnom živote a Boh je verný, nikdy nesklame.

Dostala som sa do situácie, že som pochopila, prečo Pán chce odo mňa, aby som bola chudobná.  Ponúkol mi možnosť voľby. Bola to odpoveď na jeho akt lásky a starostlivosti.   Mt 19,21 Ježiš mu vravel: "Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!"  Uvedomila som si, čo pre mňa Boh znamená. Koľkokrát som ďakovala za jeho dobrodenia! Ďakovala  mu za všetko,  čo urobil v mojom živote.    Vedela som, že On mi dá poznať plán, ktorý má so mnou, aby som bola šťastná a cítila sa slobodná. Dal mi poznať lásku.

  Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú,  (Mt 5,44). To je predsa nemožné!  Ale je -  no len cez Boha!  On zázračne zasahuje do našich životov a pretvára nás, ak si otvoríme uši, oči  a srdcia  pri plnení Jeho vôle. Boh je skutočnosť, podľa ktorej žijeme a ktorú pochopíme postupne; keď sa v plnosti záujmu priblížime  k Ježišovi Kristovi, Boha poznávame v ňom, v jeho posolstve o Otcovi, Božom Kráľovstve, o večnom živote.

Foto: Album fotografií

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Áno, Anička, odovzdanosť do vôle Božej je to najlepšie, čo môžeme urobiť...ja sa to učím neustále...
"Pane, nie moja, lež tvoja sv. vôľa nech sa stane."Amen.
Odoslané 4.4.2013 18:40.