« Späť

Poznám takých ľudí

Poznám takých ľudí

Boh mi ich poslal do cesty môjho života ako veľký Dar.


Sú milí, vľúdni, radostní, čistí a pokorní srdcom.

Byť v ich prítomnosti je zakúsiť nebo!

Bože, ako veľmi ma miluješ!

Dávaš mi zakúsiť prítomnosť seba samého cez tieto tvoje nádherné bytosti!

Svojimi slovami ospevujú teba.

Svojimi skutkami oslavujú teba.

Svojimi rukami objímajú mňa, aby som zakúsila teba, Pane.

V tomto láskavom objatí mi dávajú srdce plné lásky. Srdce plné nehy, radosti, šťastia.

Ich srdce sa snúbi v tebe, večná Láska. Ako by ju nemohli nerozdať? Ako by sa nemohli nerozdať?

Prijímam ju ako rosu, ktorá sadá na vysýchajúci kvet.

Pijem ju celými dúškami. Lačniem po nej, po tej životodarnej miazge. Neviem sa jej nasýtiť. Nechcem sa vymaniť z toho objatia Pokory, Lásky, Dobroty!

Moje srdce, Pane! Moje srdce ti spieva piesne chvál!

Chválim ťa, Pane, za týchto anjelov.
Že svoj život žijú v rozdávaní sa pre druhých.
Že svojimi skutkami vyznávajú teba.
Že nám ukazujú, ako treba niesť kríž a tak ťa oslavovať.
Že svojimi krídlami lásky nám pomáhajú vstať z prachu zeme.
Že nám zotierajú slzu, ktorá nám padne, keď je nám ťažko a zdá sa, že nevládzeme.
Že sa prihovárajú za nás u teba.

Chválim ťa, Pane, za mojich bratov a sestry, v ktorých prebývaš ty sám a dávaš sa nám v hojnosti!
Chválim ťa, Pane!

 

obrázok: Google