« Späť

Ježišu, klaniam sa ti, pošli robotníkov na svoju žatvu.

Ježišu, klaniam sa ti, pošli robotníkov na svoju žatvu.

Klaniam sa ti, Ježišu, lebo ťa Otec poslal, aby si nás spasil! Milujem ťa, Ježišu, lebo nesmierne miluješ svoj ľud! Verím v teba, Ježišu, lebo si prvý robotník v Otcovej žatve!

Ježišu, klaniam sa ti a ďakujem ti, že si vyvolil a poslal svojich prvých učeníkov s úlohou, aby hlásali radostnú zvesť. Svätý Matúš zaznamenal:


Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu (Mt10,1).


Ježišu, buď zvelebený vo všetkých kňazoch, biskupoch a v pápežovi, ktorých posielaš dnešnému svetu s rovnakou úlohou.

Nech mocou tvojho Ducha splnia svoje poslanie. Nech oznamujú radostnú zvesť, nech vyháňajú zlých duchov a uzdravujú chorých,

nech ich sprevádza sila tvojho Ducha,

nech ich sprevádzajú znamenia a zázraky, aby sa dosvedčilo, že si ich poslal ty.


Pozri sa na tých, ktorí sú dnes unavení, sklamaní, osamelí, nech je to pre nich príležitosť, aby sa ti celkom odovzdali a pri tebe si oddýchli.

Nech ťa zvelebujú všetci, ktorí majú ťažkosti, lebo ty všetko obrátiš na dobré.


(Rozjímam a odporúčam Pánovi kňaza, ktorý ma krstil, biskupa, ktorý ma birmoval, a svojich učeníkov náboženstva, farára, kaplánov, rehoľníčky, aj rehoľníkov!)Požehnanie!


Ježišu, ty si ozajstný rybár ľudí, lebo svojou láskou môžeš všetkých uzdraviť,

oslobodiť,

uschopniť,

povolať.

Zošli svoje požehnanie na pápeža, nášho biskupa, všetkých biskupov, všetkých kňazov, aby radostne vysluhovali tajomstvá viery.

Požehnaj všetkých, zmier ich a odstráň všetky prekážky na ich životnej ceste.

Nech tvoja láska povzbudí mladých, aby sa rozhodli,

a rodiny, nech vychovávajú povolaných.

Ty si náš Veľkňaz, dobrý pastier a žiješ a kraľuješ s Otcom i Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.


(páter Slavko Barbarič)

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Vďaka za toto požehnanie, ktoré je viac, než modlitba, je to želanie, ktoré možno vnímať zmyslami, ktoré má hlbší význam. Nech ťa žehná za to Pán a chráni od všetkého zlého.
Odoslané 3.4.2012 22:03.

Celý profil
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Martin Lojek
Anna Lojeková
Štefan Hrbček
Ján Pankovčin
Miroslav Priecel
Eva Baranovičová
Martin Majda
František Fedor
októbra 21
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
15:19
mája 4
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53
apríla 16
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Súcitíme.
12:13
apríla 12
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:39
apríla 10
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Milujem, milujem svoj život.
17:22
apríla 8
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších....
16:42
apríla 6
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Boh, ktorý obnovuje všetko mŕtve, zničené, stratené.
12:34
Odoberať aktivity Eva Vráblová. (Otvorí sa v novom okne)