« Späť

Drahí otcovia biskupi!

Vyslovujem Vám plnú podporu za Váš pastiersky list, ktorý sa čítal na 1. Adventnú nedeľu 2013 vo všetkých kostoloch Slovenska.

Musím Vám povedať pravdu, že už dlhšiu dobu sme naň čakali. Píšem v množnom čísle za všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajné, čo sa to deje v našej drahej vlasti. Kam smeruje náš mravný vývoj, počnúc od najmenších detí, až po dospievajúcu a dospelú mládež, ktorým chcú byť vtĺkané do hlavičiek také ideológie, aké neboli ani za čias Sodomy a Gomory.

Ale Váš Pastiersky list prišiel práve v tom najvhodnejšom čase, kedy ste nám predostreli Svätú Rodinu ako vzor našich zväzkov, nášho žitia, na putujúcej ceste na Zemi za Večným Bytím.

Nemohli ste si ho načasovať lepšie, za čo Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.

Sme hrdí a šťastní, že ste svojím hlasom najväčších pastierov - po Svätom Otcovi  - vydali jasné, konkrétne a zrozumiteľné stanovisko ku všetkej problematike, ktorá v posledných dňoch a mesiacoch na nás dolieha a šíri sa ako mor.

Sme šťastní, že ste sa postavili na čelo svojho ľudu a stojíte tam ako pevný múr, o ktorý sa môžeme my všetci oprieť!

Ďakujem Vám za všetky mamy a otcov, ktorým veľmi leží na srdci mravná výchova svojich detí.

Ďakujem Vám za rodiny, ktorých posvätnosť ste vyzdvihli ako sviatosť, ako Božiu ustanovizeň, ktorá jediná je založená na zväzku muža a ženy a ktorá jediná plodí potomstvo, a ktorá jediná má všetky práva dané Bohom, aby svoje deti vychovávala  vo viere v Boha, mravnú čistotu  a v súlade s Božími princípmi a zákonmi.

Ďakujem Vám, že ste označili gender ideológiu ako kultúru smrti. Tieto Vaše jasné slová by mali byť vytlačené hrubými písmenami na veľkých transparentoch  a prinesené pred náš parlament, aby sa na ne dívali naši zákonodarcovia každý deň a mali ich na zreteli najmä v čase, keď budú chcieť na budúci rok uzákoniť zákon, ktorý chce túto kultúru smrti podporovať a uzákoniť ako najlepšie dobro pre nás všetkých!

Ďakujem Vám, že nás vyzývate k ostražitosti, aby sme volili len takých politikov, ktorí podporujú kultúru života.

Ďakujem Vám, že ste nám pripomenuli našich predkov, ktorí neváhali aj svoj život položiť za blaho svojho národa.

Ďakujem Vám, že v tejto adventnej a predvianočnej dobe burcujete naše svedomie, aby nezaspalo, ale aby bolo činné, aby sa nebálo postaviť na stranu Pravdy, Dobra a Lásky.

S pozdravom: Pochválený buď, Ježiš Kristus!

Eva Vráblová

Na vedomie: všetkým otcom biskupom Slovenska, Moja Komunita a Magnificat Slovakia

 

http://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2013

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Pridávam sa k prejavom vďačnosti za posledný pastiersky list. Zároveň úctivo prosím, aby nebol posledný na túto tému.Som si vedomá že jedna nedeľná sv. omša je časovo obmedzená , text je dostupný na internete i v KN, žiadalo by sa však ľudom ešte konkrétnejšie vysvetliť, čo nám fakticky hrozí. Či by to bolo formou ďalšieho listu alebo apelom na duchovných otcov, aby sa témou veľmi podobne a zrozumiteľne zaoberali, pretože najmä jednoduchým a starším ľuďom stručné vysvetlenie nestačí. Mám zážitok z nedele, bývam od kostola asi 250 m, ale cesta domov trvala takmer hodinu, lebo ma obklopovali najmä spomínané skupiny ľudí a prosili o výklad, čo je gender, o aké práva to bojujú tí "inak orientovaní" , čo sú to za nezmysly neoznačovať rodičov pravými menami a prečo by nenormálne malo prevládať nad niečim, čo aj pre neveriacich bolo donedávna normálnym . Nakoľko som katechétka a učiteľka na dôchodku, nemálo som sa čudovala bez vedomia rodičov dosadenému šlabikáru pre najmenších, zákerne, ticho, aby sa nemohli brániť. Mám priveľa rokov na to, aby som mohla organizovať nejaké protestné zhromaždenia a moje blogy by nik nebral vážne, ale sľubujem v okruhu, na ktorý mám dosah, obsah listu šíriť a rozoberať. Ako sa ukázalo na sprievode za život v Košiciach, najväčšou silou, ktorá do spoločenských javov zasahovať môže, sú rodičia a mladí ľudia, ktorí sa pripravujú na normálne, našim Pánom ustanovené a požehnané manželstvo a rodinu.
Ešte raz s vďakou a úctou Mária
Odoslané 3.12.2013 13:19.
Čo môžem dodať? Len veľké-veľké ďakujem, Evička to vyjadrila veľmi jasne a ďalšie argumenty o práci Ducha Svätého vo vašich srdciach lepšie nedokážem opísať.
Odoslané 3.12.2013 14:06.
Výborné. Jasné a presvedčené. Žiaľ, treba povedať, že aj odvážne - "vďaka" niektorým "tradične" jedovatým komentárom väčšiny médií, ktoré akoby zo zásady nemôžu akceptovať pastiersky list katolíckych biskupov..., a žiaľ aj niektorých kňazov, ktorí akoby sa potrebovali zviditeľniť práve vyhranením sa k čomukoľvek, čo vzíde z úst biskupa/biskupov.
Odoslané 3.12.2013 19:30.
Tiež som sa, Evička, tomuto listu potešil. Najprv prekvapil, potom potešil. Bolo to odvážne slovo - v najvyšší čas. A jasné pomenovanie problémov dneška. Teraz už LGBTI lobby musia bojovať s "celou Cirkvou", nestačí im udávať na súdoch jednotlivcov. To veľmi pomôže. Nech je oslávený Pán.
Odoslané 3.12.2013 21:40.
„Ľudské práva a práva dieťaťa“. Tento výrok nevznikol z negatívneho popudu. Viem si predstaviť, ako exponovaný jedinec, vodca skupiny mladých, aby sa presadil v pozitívnom svetle a dal najavo, že deformácia kladných prejavov, vzťahov, mu nie je vlastná, i keď neverí v Boha a nemá náboženskú výchovu. Takýto smelý argument zaujme senzáciu chtivú skupinu, hlavne mladých ľudí, ktorí neveria v Boha, alebo ich viera je len v plienkach.
Darmo sa budú oháňať, že sledujú “práva všetkých“, keď v skutočnosti chcú pošliapať základné princípy lásky k ľudskému pokoleniu. Boh je Bohom všetkých, i slabých, maličkých, ponížených, je ochrancom opustených, spasiteľ zúfalých. Aj Ježiš Kristus si vyvolil maličkých. „Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18,10.14)
Naši biskupi nám dodali potrebnú odvahu, aj dôkaz, že Duch Svätý nenechá na seba čakať, ale bdejme! Modlime sa za našu Cirkev, aby jeho poslanie bolo vždy viditeľné nielen nám, ale aj pre tých, ktorí nie sú jej príslušníkmi.
Odoslané 4.12.2013 11:10.
Drahí otcovia biskupi!
Za svoju rodinu Vám vyslovujem ďakujem, za Vás úžasný, z duše hovoriaci pastierky list, na ktorý sme už dlhšiu dobu čakali.
S úctou a vďakou Anna
Odoslané 4.12.2013 17:21 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Ospravedlňujem sa - ...pastiersky list,..
Vďaka.
Anna
Odoslané 4.12.2013 17:26 ako reakcia na Anna Kováčová.
Áno, je to super, že biskupi sa konečne pochlapili :-). Bolo by fajn, keby sa naučili ešte aj efektívnejšie komunikovať. Áno, je to zvláštne, že slovo ich "živí" a predsa v tomto smere majú veľké medzery. Pozitívne by som dnes hodnotila napr. dp. Ziolkovského. V rozhovore http://www.rtvs.sk/radio/relacie/detail/z-prvej-ruky/archiv?date=04.12.2013 sa mimoriadne snažil argumentovať jednoznačne a dôrazne a to mal ťažkú "súperku" mediálne ošľahanú a s frázami nabúchanú p. Porubänovú. V takom krátkom čase a pod takým tlakom dp. Ziolkovský ostal úplne kľudný, vecný a pritom mu ale "papula šla" aby stihol čo najviac povedať a uviesť veci na pravú mieru.. Ale aby som nebola zlá, Porubänová sa snažila tiež byť skoro slušná v rámci svojej "agendy", až na tú podpásovku ohľadom Bezáka a teda na tú jej poslednú vetu, kedy to teda "že úplne zabilaaa" :-). To už mohla priamo povedať:" Vieťe čo, ja prídem o flek, keď nebude všetko ako Brusel žiada"
Odoslané 4.12.2013 21:27 ako reakcia na Stanislav Košč.
Tieto slová treba priniesť i do skutkov /napr. správny výber prezidentského kandidáta, diskusia na túto tému, hovorenie o tejto téme/. Ale pozor - vždy s láskou a mierlivosťou, aby sa z nás nestali ľudia plní nenávisti ;) A to najdôležitejšie - modlitba.
Odoslané 4.12.2013 21:30.
List je málo, vyvolal síce tvrdú odozvu, ale my musíme pritvrdiť. Toto je pekné, ale musíme konať!!! Vo veľkom, ako na pochode. Vo veľkom, jednotne. Nie ako za Nežnej revolúcii, ktorá bola dotovaná USA. Anton Selecký sa zapísal síce do učebníc dejepisu našej mládeže, ale toto sme chceli? Potrebujeme revolúciu dotovať zo západu? Nestačí nám to, čo máme doma? Ježiš bol rebel, kritizoval, otváral si ústa, proti tým, ktorí boli dokonca tí najzbožnejší! Farizeji, zákonníci, kto bol zbožnejší než oni? Nikto. Mnohých z nás požiada Boh ísť na svoj vlastný kríž teraz. Viac, než za komunizmu, ktorí mnohí z vás prežili. Magnificat vás na to neustále upozorňuje.Prekladám videá ako sa len dá. Panna Mária dáva posolstvá v Medžugorii. Ale nie Panna Mária je našou Spasiteľkou, to Ježiš je a jedine Ježiš!!! Nie je spásy v inom mene. Beda našim pastierom, ktorí by nás mali zviesť z cesty. A za ostatných svätých pastierov sa vytrvalo treba modliť!!! Ako to majú vydržať inakšie? Ach jaj. Plačem nad Slovenskom a plačem nad sebou sám. Nech mi je Boh milostivý.
Odoslané 16.1.2014 22:16.

Celý profil
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Eva Baranovičová
Ján Pankovčin
Anna Lojeková
Martin Lojek
Martin Majda
Miroslav Priecel
Robert Krett
júna 19
Daniel Ruščák komentoval príspevok od autora Eva Vráblová, blog Bohu vďaka!....
12:22
októbra 21
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
15:19
mája 4
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53
apríla 16
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Súcitíme.
12:13
apríla 12
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:39
apríla 10
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Milujem, milujem svoj život.
17:22
apríla 8
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších....
16:42
Odoberať aktivity Eva Vráblová. (Otvorí sa v novom okne)