« Späť

Duše v očistci potrebujú pomoc

Duše v očistci potrebujú pomoc

„Kyvadlo hodin v očistci stále odtikává: trpět, čekat, trpět, čekat. Zoufalá jednotvárnost, která by uspala, kdyby duše spáti mohly a kdyby jim bolesti spáti dovolily.“ (Biskup Dr. Pavel Keppler z Rottenburgu)

 

1. Duše v očistci potřebují pomoci

 

Duše v očistci jsou hodny politování, byť si byly i svou budoucí blažeností jisty, neboť:

 

1. Nemohou, jako je tomu na zemi, dosáhnouti od Boha odpuštění konáním dobrých skutků, nýbrž jen utrpením. Pro ně nastala noc, o níž praví Kristus [Jan 9, 4], „že nikdo nebude moci pracovati“. Biskup Dr. Pavel Keppler z Rottenburgu velmi vhodně říká: „Kyvadlo hodin v očistci stále odtikává: trpět, čekat, trpět, čekat. Zoufalá jednotvárnost, která by uspala, kdyby duše spáti mohly a kdyby jim bolesti spáti dovolily.“

 

2. Utrpení duší v očistci nepřináší zásluh, tj. za muka trpěná v očistci se jim nedostane odměny v nebi, kdežto lidem na zemi za trpělivé snášení útrap kyne věčná odměna. Sv. Jeroným odvolávaje se na místo v Eccl 9, 5 („Mrtví… nemohou již zásluh získati“) praví, že po smrti není již příležitosti ke konání dobrých skutků.

 

3. Muka v očistci jsou podle názoru vynikajících theologů horší než trápení na zemi. Sv. Augustin praví, že oheň očistcový je horší a palčivější než kterýkoli trest pozemský; rovněž tvrdí, že očistcové tresty jsou větší než muka mučedníků. Sv. Bernard podotýká, že oheň očistcový je horší a palčivější než utrpení pozemské. Podobně usuzují sv. Řehoř Veliký, sv. Anselm a sv. Bonaventura. Sv. Tomáš Akvinský praví, že žár očistcový je roven žáru pekelnému; týž oheň, trápící zavržené, očišťuje duše v očistci. Také Suarèz a sv. Bonaventura jsou názoru, že oheň očistcový a oheň pekelný jsou téže povahy. Sv. Magdaleně z Pazzis vylíčil očistec její bratr, který tam za svoje poklesky trpěl. Podle něho jsou muka mučedníků zábavou proti utrpením očistce. Sv. Tomáš Akvinský dokonce tvrdí: „I nejmenší trest v očistci převyšuje všechna utrpení tohoto světa.“ Avšak sv. Bonaventura pokládá tento výrok za upřílišený.

 

Duše v očistci jsou na tom do jisté míry hůře než žebráci, neboť ti mohou prositi bližní o pomoc, ale duše v očistci ne. Musí jen trpělivě a odevzdaně snášeti svoje muka. Jen velmi zřídka je některé duši dovoleno, aby se zjevila na zemi a prosila o pomoc.

 

Nejhůře se vede duším lidí, kteří nenáleželi k církvi katolické, neboť na ně se její přímluvy nevztahují. Katolická církev se modlí jen za zemřelé v Kristu, tj. za ty, kdož k ní náleželi. Při mši sv. se modlí kněz v mementu za zemřelé, „kteří nás předešli se znamením víry“. Již sv. Augustin († 430) uvádí, že Tělo Páně se obětuje jen za údy Kristovy. Ctih. Kateřina Emmerichová praví, že ti, kdož nenáleželi k církvi katolické, mají v očistci zvláštní místo a trpí více, neboť se jim nedostává pomoci z oběti mše sv. a z modliteb Církve za zemřelé.

 

K politování jsou proto duše jinověrců, nevěřících v očistec, neboť jejich příbuzní na ně v modlitbách nevzpomínají a nekonají za ně dobrých skutků, považujíce to většinou za zbytečné. Je tedy velmi záslužné, pamatujeme-li v modlitbách na duše jinověrců, trpících v očistci. Ze zápisů Marie Lindmayerové, uložených v archivu arcibiskupského ordinariátu v Mnichově a v archivu karmelitánů bavorské provincie, vyjímáme: „Bůh mne osvítil a poučil o duších, které za života nenáležely k církvi katolické. Velmi mnohé z nich ušly věčnému zatracení a jsou spaseny, buď že neměly dostatečného porozumění, nebo byly nevinné. Proto jim Bůh v poslední hodince poskytl milost lítosti, která jim postačila k spasení, a zemřely v milosti Boží… Bylo mi zjeveno, že tyto duše jsou na věčnosti zcela bez pomoci. Kristus Pán mně pravil při mši svaté: „Dobře činíš, modlíš-li se za ně.“

 

Omnoho viac si prečítate na tomto linku: http://www.tedeum.cz/5_2011/utrpeni_radosti_ocistce_0511.htm

Oktáva za dušičky v očistci ešte stále trvá...pomáhajme im, ako len môžeme...

 

 

obrázok: Google

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Je samozrejmé, že očistec existuje- to je náuka sv.Cirkvi a že duše potrebujú pomoc, je tiež pravda. Nemusíme však smútiť, že dnešným dňom všetko skončilo....ktorékoľvek odpustky môžme prosiť pre duše v očistci. Aj plnomocné nie je tak ťažko získať: ke´d pristúpime k sviatosti zmierenia, prijmeme Pána a pomodlíme sa na úmysel svätého Otca, môžme získať plnomiocné odpustky čítaním sv. Písma, ktoré trvá najmenej pol hodiny.
Aj keď odkazy na cirkevných Otcov hovoria o ohni, ide o výraz symbolický- to neznačí, že nepáli- koľko ľudí by vymenilo svoje duševné utrpéenie za fyzické! - ale duša nemá telo, smrťou končí aj pozemský rozmer priestoru a času. Oheň znamená intenzitu bolesti, že ešte nemôžme vidieť Pána tak, ako ho vidia oslávení.
A že nekatolíci nemôžu prísť do neba, to vyvrátil II. Vatikánsky koncil. Iba ten, kto by poznal katolícke učenie a zavrhol ho.
Narastanie našich poznatkov je v náuke viery podobné ako vo vede- rozvíjajú sa. Tak ako kedysi verili ľudia, že zem stojí na stĺpoch v oceáne a nad zemou sa rozprestiera sféra, kde sú nadzemské vody, ktoré keď prší alebo sneží, cez otvory prenikajú na zem, že všetko vo vesmíre sa točí okolo Zeme, neskôr okolo Slnka....i večné pravdy viery podliehajú vývoju, ich podstata sa nemení, ale formy áno.
To si nevymýšľam, ale opäť listujem vo vzácnych prednáškach z dogmatiky. Pravdou ostáva, že my môžeme dušiam v očistci pomáhať, nuž to teda naplno využívajme! Oni nám budú pomáhať, keď budú vo večnej sláve.
Odoslané 8.11.2013 23:55.
Vďaka za super komentár, Irmuš.
Odoslané 9.11.2013 0:12 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Prepáč Evka, ale mohla si sa aspoň pokúsiť o preklad do slovenčiny. Keďže je veľmi málo dobrých vecí preložených do slovenského jazyka, čítať všetko v češtine mi spôsobuje už averziu k tomu jazyku. Pomaly už ako k angličtine, keďže veľa vecí čítam, počúvam a pozerám len a výhradne v anglickom jazyku. Chcem aj niečo konečne po slovensky. emoticon
Odoslané 15.11.2013 20:09.
A navyše ten český článok je nekvalitný preklad z nemčiny do češtiny. Buhuhúúú. To nijééééééééééé!
Odoslané 15.11.2013 20:10.
No, Mirko, nezaprel sa v Tebe prekladateľ emoticon Nemyslela som si, že čeština bude robiť až taký problém emoticon Neviem, či je ten preklad zle urobený, ale podstatné je jadro.
Je výborné, že si taký národovec a že ľúbozvučná slovenčina je pre Teba všetkým emoticon
Budem sa snažiť uverejňovať už len v našom materinskom jazyku emoticon
Odoslané 15.11.2013 20:54 ako reakcia na Miroslav Čonka.
Musím sa zastať prekladateľov do českého jazyka. jednoznačne prekladajú lepšie, ako slovenskí prekladatelia - nech mi odpustia - čítam veľa v nemčine a radšej si kúpim českú ako slovenskú verziu.
Odoslané 15.11.2013 21:00 ako reakcia na Eva Vráblová.
nájdeš inde. tento preklad je aký je, podstatné je, či niečo povie alebo nie. Aj ja prekladám z nemčiny, nie som jej sýta ani mi nede na nervy, naopak. je mojou druhou rečou, hneď po ľubozvučnej rodnej Slovenčine, ktorú si strážim, ako oko v hlave. mirko, reč je dar, smieť prekladať tiež. nemysli, že Boh hodnotí to, ako kto prekladá - to hodnotia ľudia. Máme odovzdať najlepšiu prácu, kvalitnú a precíznu. no ani to nie je dôvod pre to, aby sme neznášali niektorú reč. Bolo by to ako neznášať prácu, ktorá nás živí. Je hodne slovenských textov, prekladov z iného jazyka, nepáčia sa mi vôbec a som rada, že si mnohé môžem prečítať v originále.
Odoslané 15.11.2013 21:04 ako reakcia na Miroslav Čonka.
Mária Irmuška, aj Tebe ďakujem za komentár, a súhlasím s Tebou, že za duše v očistci sa môžeme modliť a obetovať sv. omše a rôzne skutky kajúcnosti každý deň, ale o plnomocných odpustkoch viem toľko, že plnomocné odpustky si môžem získať po celý rok iba ja sama za seba. Nie sú prenosné. Výnimka je práve táto oktáva v novembri, kedy ich môžeme získať pre dušičky v očistci. Preto práve v tomto čase máme vynaložiť vedomé úsilie, aby sme urobili všetko pre to, aby sme ich obetovali za zomrelých, lebo čas je veľmi krátky...V celom kalendárnom roku je to práve novembrová oktáva.
Aspoň ja som bola o tomto Dare Sv. Cirkvi celý život tak informovaná.
Odoslané 15.11.2013 21:08 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Zavrhnutie má v Cirkvi jasnú formu - zavrhnutie musí byť presne formulované, na čo sa vzťahuje, musí zaväzovať jasne každého človeka. II. Vatikán to nezavrhol... Ja kebyže prehlasujem, že evanjelik nepojde do neba, tak nie som heretik, pretože opačné učenie nebolo DEFINOVANÉ nikdy, ani na II VK.

Myslím, že aj niektorý pápež povedal niečo také, že koncil nechcel zavrhnúť bludné učenia tejto doby.

Takže nie iba podla mna, ale aj podľa pápeža koncil vlastne nič nezavrhuje a nič nedefinuje, iba tak rekapituluje, aktualizuje a hlavne dáva grády.

Vnímam, ako sa v dnešnej dobe veľa pripisuje koncilu to, čo koncil nikdy nespravil ani nechcel spraviť. Podľa mna je koncil veľmi dobrý tak, ako je, ale nie tak ako sa (ne)realizuje.
Odoslané 15.11.2013 21:52 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
K nemčine sa Mária nejdem už vôbec vyjadrovať, lebo nemôžem. Zvolil som si ju študovať na univerzite a mám veľké problémy, pretože som sa ju v živote neučil až na univerzite. Znamenalo to pre mňa prísť medzi ľudí, ktorí už mali 5 až 9 rokov nemčiny za sebou, rôzne súťaže a pobyty v Nemecku či Rakúsku za sebou. Učiť sa cudzí jazky na Vysokej škole, to ozaj nikomu by som neprijal. Najmä keď všetko je v tom jazyku a človek musí reagovať a odpovedať v tom jazyku. Z každej chyby ma trpko vysmejú. Ale je to výzva. To je fajn. A netvrdil by som, že český preklad je lepší, len sa nezaoberáš prekladom až do takej miery, takže sa ti môže javiť ako lepší. Samozrejme však ako Slovák budem jednoznačne a stále podporovať slovenské preklady. Je ich tu potreba ako soli, pretože naše slovenské deti vyrastajú na iných jazykoch, než je slovenčina. Nech ma za to odsúdia, popravia, že chcem presadzovať slovenský jazyk na Slovensku. To, že ovládam aj iné jazyky neznamená, že musím aj sledovať, čítať a hovoriť nimi, ak nie som Čech, Nemec, Angličan, Maďar, či niekto iný.
Odoslané 16.11.2013 1:46 ako reakcia na Mária Künzl.
Slabá je tvoja viera Evka, lebo viera prevyšuje učenie. Boh vždy, a najmä jeho Syn, náš Spasiteľ Ježiš Kristus, prijme dobrý úmysel. Myslíš si, že by Ježiš, náš Boh, ktorý tu bol na Zemi medzi nami a bol jedným z nás, nepochopil obetovanie za niekoho, keď sa on sám obetoval za všetkých pre ich vykúpenie? Ak spĺňaš všetky podmienky stanovené Cirkvou a to doslova, a povieš, že ich obetuješ za niekoho, tak je to viac pre Ježiša, než by si mala ich sama za seba. Je to obeta, je to láska, a tá maže veľa hriechov. Je málo ľudí, ktorí sú schopní dodržať tieto podmienky, tak ako ich Boh chce, ale ak ich človek dodrží a nie pre seba, ale pre iného, je to dvojnásobná láska, tá pravá láska, tej, ktorej nás učil Ježiš. Prečo to nevidíš? Láska otvára oči viac. Ak môžeš, a si spravodlivá, obetuj všetko za duše v očistci, ani na seba nemysli, na svoje hriechy, lebo sa dávaš s láskou ako náš Pán. Tým automaticky mažeš aj svoje viny. On je láska. Za toto ťa nezavrhne, lebo ho budeš skutočne v Duchu nasledovať Evka.
Odoslané 16.11.2013 1:56 ako reakcia na Eva Vráblová.
Mt18,18 Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi.

Áno, každý náš skutok by mal byť konaný z lásky. Veď obetovať sa za druhého sa bez lásky ani nedá...
Moje vedomie o plnomocných odpustkoch vychádza práve z tejto stati Svätého Písma a z moci, ktorú dal Boh svojim apoštolom, následne kňazom. Ak to Sv. Cirkev takto ustanovila, platí to stále, až do jej odvolania.
Odoslané 16.11.2013 10:17 ako reakcia na Miroslav Čonka.

Celý profil
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Martin Lojek
Ján Pankovčin
Anna Lojeková
Robert Krett
Martin Majda
Marcela Bagínová
Eva Baranovičová
júna 19
Daniel Ruščák komentoval príspevok od autora Eva Vráblová, blog Bohu vďaka!....
12:22
októbra 21
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
15:19
mája 4
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53
apríla 16
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Súcitíme.
12:13
apríla 12
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:39
apríla 10
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Milujem, milujem svoj život.
17:22
apríla 8
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších....
16:42
Odoberať aktivity Eva Vráblová. (Otvorí sa v novom okne)