« Späť

Prečo Rím

Prečo Rím

Dejiny dokazujú, že nástupcami sv. Petra apoštola boli rímski biskupi na jeho stolci. To sa vždy všeobecne uznávalo a nijaký iný biskup si nenárokoval toto nástupníctvo. Také uznanie však predpokladá, že sv. Peter apoštol bol rímskym biskupom, prvým pápežom a že zomrel za Krista.

Skutky apoštolské hovoria, že "Peter sa pobral na iné miesto". Niektorí si myslia, že do Ríma, a že to bolo azda v r. 42.
Sv. Peter sám potvrdzuje, že bol v Ríme: "Pozdravuje vás  (cirkev) v Babylone, spolu (s vami) vyvolená a syn môj Marek" (1Pt5,13). Starý Babylon v Mezopotámii vtedy už dávno ležal v rumoch. Kresťania však pre veľkosť a skazenosť mesta nazývali Rím "Babylonom". Marek evanjelista, ako duchovný syn sv. Petra, zachycoval kázanie apoštola Petra pre svoje druhé evanjelium, keď sprevádzal apoštola na jeho cestách.

Aj najstaršia tradícia dokazuje, že Peter žil, pôsobil v Ríme a tam aj zomrel.
Tretí nástupca sv. Petra na biskupskom stolci rímskom sv. Klement, pápež (+ ku koncu 1. stor.), sv. Ignác, biskup antiochijský (+ v r. 107), sv. Irenej, biskup lyonský (+ r.202), cirkevný spisovateľ Tertulián (+ okolo r. 220), sv- Cyprián, biskup v Kartágu (+ r.258) a mnohí iní hovoria o Petrovom rímskom pobyte a o jeho učeníckej smrti  ako o všeobecne známej skutočnosti.
Hoci Peter - ako aj ostatní apoštoli - odchádzal na kratší čas aj do iných krajov, napr. okolo r. 50 bol v Jeruzaleme na apoštolskom koncile, predsa sa vždy vrátil zo svojich misijných ciest do Ríma, tak bol rímsky biskupský stolec aj titul ním obsadený.

Adolf Harnack, známy protestanský teológ a historik, vyhlásil, že hoci Petrov rímsky pobyt dávnejšie protestanti popierali, teraz ho musí uznať každý, kto nechce zatvárať oči pred pravdou.
Aj iný protestanský historik, Lietzmann, uznáva a dokazuje rímsky pobyt sv. Petra a Pavla (v knihe "Petrus und Paulus in Rom",1915).
Sv. Otec Pius XII. na Vianoce r. 1950 , po dlhotrvajúcich vykopávkach pod veľchrámom sv. Petra v Ríme vyhlásil, že hrob Kniežaťa apoštolov sa s istotou našiel, a to pod hlavným tzv. pápežským oltárom.

Rímskeho biskupa, pápeža, vždy uznávali za viditeľnú hlavu Cirkvi. Dokazuje to mimoriadna úcta voči rímskej Cirkvi a jej hlave, pápežovi. Sv. Ignác antiochijský, mučeník, nazýva rímsku cirkev "predsedkyňou lásky". On však vo svojich listoch pod slovom "láska" (agapé) rozumel celú všeobecnú Cirkev. Sv. Irenej, biskup lyonský, veľmi dobre poznal vtedajšiu Cirkev - píše v knihe "Proti bludárom", že "pre jej vynikajúce prvenstvo sa majú s ňou všetky cirkvi zhodovať".
Tertulián po svojom odpadnutí ku sekte Montanistov nazýva rímskeho biskupa "biskupom biskupov". Ba aj samí rímski cisári hneď, len čo prestalo prenasledovanie, ctia si rímskeho biskupa ako hlavu všeobecnej Cirkvi. Cisár Justinián (527 - 565) uznáva v svojom Zákonníku rímskeho biskupa "za hlavu všetkých cirkví" (Cod. Just.I.. 7,8).

(Malý teologický lexikon)

obrázok: Google

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
O náročnosti apoštolského povolania sv. Lukáš : 57 Keď šli, povedal Mu ktosi cestou: Pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel. 58 Odpovedal mu Ježiš: Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. 59 Inému zas riekol: Poď za mnou! Ale ten povedal: Dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. 60 Odpovedal mu: Nech si mŕtvi pochovávajú svojich mŕtvych; ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie! 61 A ešte iný povedal: Pôjdem za Tebou, Pane, ale dovoľ mi najprv rozlúčiť sa s domácimi. 62 Ježiš mu však povedal: Kto položí ruku na pluh a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie.
Peter spoznal Ježiša Krista a musel ho už len nasledovať až po Kríž, keďže v ňom spoznal živého Boha na zemi , toto jeho svedectvo malo takú silu, že v srdci tzv. Babylonu tej doby sa začnú klásť základy pre iné, sväté mesto.
vďaka Evička
Odoslané 14.9.2012 9:18.
Vďaka Evička! Poučné, ešte som nečítala z toho lexikonu. Musím si ho doložiť k mojim knihám. Vďaka za tvoje príspevky (nie len z neho)!
Odoslané 15.9.2012 0:19.
Vďaka Vám, moje milé priateľky, že Vás dokáže osloviť to, čo obohacuje aj moju dušu...
Odoslané 16.9.2012 17:56.

Celý profil
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Martin Lojek
Štefan Hrbček
Ján Pankovčin
Anna Lojeková
Robert Krett
Martin Majda
Marcela Bagínová
Eva Baranovičová
júna 19
Daniel Ruščák komentoval príspevok od autora Eva Vráblová, blog Bohu vďaka!....
12:22
októbra 21
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
15:19
mája 4
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53
apríla 16
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Súcitíme.
12:13
apríla 12
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:39
apríla 10
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Milujem, milujem svoj život.
17:22
apríla 8
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších....
16:42
Odoberať aktivity Eva Vráblová. (Otvorí sa v novom okne)