Blog

« Späť

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

"Láska nie je nehanebná, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé." Skutky začínajú v mysli.

Najprv si na niečo urobíme názor, či zaujmeme postoj v mysli, neskôr ho vyjadríme slovne a nakoniec sa pretaví do našich skutkov. Každá veľká zmena začína zmenou myslenia, tak ako o tom hovorí Božie Slovo:"A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé."Rim 12,2
 
Mravná čistota v myslení, slovách a skutkoch dnes musí bojovať veľmi tvrdý boj. V médiách sa podarilo ľudí presvedčiť, že filmy a relácie, ktoré by sa len pred pár rokmi mohli odvysielať len po 22.00 hodine, dnes bežne vidíme už napoludnie.Láska však nie je nehanebná. Vo svojom zmýšľaní potrebujeme prehodnotiť, akú úroveň dvojzmyselných rečí, vtipov či aké scény z filmov sme ochotní tolerovať. Popravde-mali by sme sa vyhýbať nečistým slovám a obrazom, inak sa nám dostanú do povedomia a z neho chytro do slov a skutkov.
 
Zlé myšlienky a hnev, ktorý nevieme zvládnuť sú ako výstražná kontrolka, ktorá nás chce upozorniť na to, že v našej mysli sa skutočne deje niečo nesprávne. Depresia, hlboký neovládaťeľný smútok, úzkosť, strach, nezvládnuteľný hnev, frustrácia, pocit vyhorenia, túžba po pomste, škodoradosť- to všetko sú veci, ktoré u nás nemajú čo robiť. To jednoducho nie je Boží plán pre náš život. Božie slovo popisuje stav a príčinu, prečo sa naša myseľ môže stať temnou a začne myslieť na zlé: " Hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha a neďakovali Mu. Ich myšlienky boli zlé a ich bláznivá myseľ sa zatemnila. Neverili pravde o Bohu, ale verili klamstvám." Rim 1,21.25 Zlé myšlienky v našej mysli naznačujú, že sme uverili nejakému vážnemu klamstvu o Bohu. Nemusíme si to uvedomovať, ale môžeme prežívať, že sme na všetko sami, že nás nikto nemá rád, že je náš údel len trpieť a nemať žiadnu radosť alebo že nám Boh nechce dať životného partnera, dieťa, prácu, bývanie, úspech... Tieto veci sú klamstvá, ktoré musíme odmietnuť a prijať pravdu o Bohu a o nás. Zároveň potrebujeme rešpektovať "princíp sebazáchovy"- niekedy sa totiž hneváme len preto, že sme veľmi unavení, či unudení zo stereotypu.Jediná emócia, ktorou by sme sa mali nechať ovládať, by mala byť láska. Tú potrebujeme čerpať od Boha a napĺňať si ňou srdce i myseľ. Najlepšie si myseľ naplníme dobrými myšlienkami čítaním Božieho Slova a sledovaním kvalitného dobrého obsahu. K tomu nech nám pomôže aj modlitba k Duchu Svätému:
 
Modlitba k Duchu Svätému o pomoc pri zmene myslenia
 
Drahý Duchu Svätý,
prosím Ťa, odpusť mi, že somŤa urazil zlými či nečistými myšlienkami. Očisti moju myseľ a naplň ma, aby moja myseľ bola plná viery, nádeje a lásky.Odmitam všetky klamstvá o sebe a Bohu, zvlášť o tom, že nie som milovaný/á, nie som požehnaný/á a že mi Boh nechce niečo dať. Tiež odmietam klamstvo, že _____________(doplňte). Prijímam pravdu, že som milovaný/á, požehnaný/á, chránený/á a že môj nebeský Otec mi chce dať všetko, čo potrebujem.
Rozhodujem sa myslieť láskavo, pokorne a čisto. Odmietam hnev a vyberám si miernosť a zhovievavosť. Pomôž mi viac a častejšie čítať Božie Slovo a myseľ si napĺňať dobrými podnetmi, článkami, filmami a rozhovormi.
 
Praktická aplikácia:
 
Skúsme z uvedeného vyššia aplikovať snahu o rast v čistom myselní, bojovať proti depresii a krotiť svoj hnev.
 
 
Komentáre

Najnovšie články

Ako sa Boh stará

Ako sa Boh stará

Boh má rôzne spôsoby ako nás posunúť správnym smerom a urobiť v našom živote niečo veľké, na čo by sme si my nikdy netrúfli. A hoci ako vždy - je to to najlepšie, čo sa nám mohlo stať, len ťažko by sme sa dali na to prehovoriť. V tomto skutočnom príbehu si použil male 13 ročné dievčatko a jej 3 súrodencov, aby kompletne zmenil život ôsmim ďalším ľuďom vrátane ich rodičov.
Bohu dala 3 týždne

Bohu dala 3 týždne

Nie je bežné, aby ľudia kládli ultimátum Bohu, Vicky Duffy bola ale zúfalá zo svojho života v depresii a navyše - neveriaca.
Boh neopúšťa

Boh neopúšťa

Môže sa zdať, že je koniec. Všetky možnosti sme vyčerpali a už neostáva nič. Ale Boh neopúšťa nikdy a vždy má záložný záchranný plán. Záleží mu na každom z nás a aj v tých najťažších situáciách je prítomný s novou nádejou a riešením. O tom je aj svedectvo mladej ženy Ginny z Midwest USA:
Veľký týždeň: Pôst dôvery

Veľký týždeň: Pôst dôvery

„Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ Dá sa to? Zniesť ďalšiu bolesť, sklamanie, skúšku, stratu? Veriť, keď sa zdá- a to úplne, že niet riešenia, nádeje a šance? Vydržať to, prežiť a prechádzať cez skutočné „peklo“?
5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

"Láska nie je nehanebná, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé." Skutky začínajú v mysli.
4. pôstny týždeň: Pôst pokory

4. pôstny týždeň: Pôst pokory

"Láska sa nevypína,nevystatuje a nie je sebecká." Kor 13,4 Úprimná a skutočná láska je skromná, nenadutá, miluje a robí dobro nezištne. Samozrejme, každý z nás túži po uznaní, pekných slovách a hoci sme akokoľvek vyrovnaní a silní, kritika nás zamrzí.
3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

"Láska nezávidí." Mnoho ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Keď sa ale položí otázka v znení: "Dokážeš sa úprimne tešiť z úspechu iných?", ich presvedčenie sa rýchlo zmení.
2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

Nie je nič krajšie ako mať milé srdce - srdce plné milosti, dobroty, lásky. Prvým krokom je byť trpezlivý a zdržať sa neláskavých prejavov- kritiky, negatívnych giest, mimiky, sarkazmu, irónie, neúctivých prejavov. Druhým krokom je prejaviť dobrotivosť.
Pôstna výzva lásky

Pôstna výzva lásky

Pôst pre mnohých evokuje zriekanie sa jedla, zábavy a vecí, ktoré máme radi. Možno to bude znieť veľmi nezvyčajne, ale za pôstom sa skrýva niečo iné ako odriekanie a smutné pohrúženie.
Ako zmeniť toho druhého

Ako zmeniť toho druhého

Chceme pre toho druhého len to najlepšie- či už je to priateľka, manžel, súrodenec, rodič alebo naše dieťa. Vidíme, kde potrebuje zmenu, čo robí zle a aké to má následky. A--- väčšinou aj vieme presne, čo by mal urobiť, aby sa "polepšil", zmenil a napravil. Chceme to preňho z lásky.
Os Hillman: Rozhodnutia založené na poslušnosti Bohu vs. skúsenosti a schopnosti

Os Hillman: Rozhodnutia založené na poslušnosti Bohu vs. skúsenosti a schopnosti

"Hneď, ako začujete zvuk vojnového pochodu vo vrcholcoch stromov, pohnite sa do boja." 1 Krn 14,15a
Žena a kňaz

Žena a kňaz

Medzi mojimi známymi a priateľmi sú aj kňazi. Niektorí sú mi zvlášť blízki, lebo ma podržali, pomohli mi a viedli ma, dali mi zakúsiť pochopenie a prijatie. Sú mladí, v strednom veku i staručkí. Je vzácne a krásne nájsť aj v kňazovi blízkeho priateľa, ale my ženy by sme mali pri tom mať na zreteli jednu vec.
Zvonenie na poplach vo vzťahu

Zvonenie na poplach vo vzťahu

Sú situácie, o ktorých vieme, že sú nebezpečné – tak, ako keď sa niekto hrá so zápalkami v stodole plnej suchého sena. Stačí iskrička... Aj vo vzťahoch sa potrebujeme naučiť myslieť dopredu, myslieť na následky.
Keď padá vzťah, treba ho chytať

Keď padá vzťah, treba ho chytať

Zdá sa, že vzťahy nepožívajú vysokú mienku spoločnosti... Ak by ľudia videli padať vzácnu čínsku vázu, bez váhania by sa väčšina snažila zachytiť ju. Keď vidíme, že sa rozpadá vážny vzťah či manželstvo, zvykneme sa pri tom len prizerať a čakať ako to dopadne.
Hádaj, kto sa za Teba neustále modlí

Hádaj, kto sa za Teba neustále modlí

Ak sa Ti zdá, že nemáš žiadnu oporu, nevieš na koho sa obrátiť alebo len nemáš odvahu vôbec niekoho poprosiť o pomoc- je tu niekto, kto sa za Teba modlí stále- a stále to aj bude robiť.
Suvenír, ktorý môže zmeniť život

Suvenír, ktorý môže zmeniť život

Chvála Bohu už aj Slováci môžu chodiť pravidelne na dovolenky nie "na maltu", ale skutočne si oddýchnuť a trošku spoznať svet. To nové, čo nás možno uchváti a bude fascinovať ale nemusí byť najlepšie aj vziať domov či venovať kúsok z neho blízkym.
Prečo sa žena rada do všetkého montuje

Prečo sa žena rada do všetkého montuje

Manžel montuje a ona idúc okolo nezabudne podotknúť, že možno bolo lepšie dať to o milimetrík vyššie... Zanedlho už stojí a pozerá milovanému mužíčkovi cez plece a v peknej hlavičke sa rýchlo tvorí predstava a rastie túžba len troška pridržať ten skrutkovač ... alebo ešte lepšie vyrvať mu ho z ruky a skúsiť to sama...
Uzdravenie vnútorných zranení: Princípy

Uzdravenie vnútorných zranení: Princípy

Ako sme už povedali o vnútorných zraneniach – sú to zranenia reálne a bolestivé, ku ktorým môžeme prísť na rôznych miestach od rôznych ľudí či skupín ľudí. Nie je potrebné na sebe hľadať problémy – skôr riešiť problémy, ktoré si uvedomujeme, že máme. Ak prežívame nejakú neschopnosť – Božie Slovo hovorí "Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.", preto treba jednať s negatívnymi pocitmi, ktoré nedokážeme ovládať a ničia nás.
Vnútorné zranenia nielen vo vzťahu: Princípy

Vnútorné zranenia nielen vo vzťahu: Princípy

Nejde o to, aby sme sa ľutovali, ale nikto z nás v tomto nedokonalom svete nemal dokonalé prostredie, výchovu, priateľov a zážitky, a tak sme si museli vedome či podvedome vybudovať istý spôsob ako reagovať a prežiť. Mnohokrát sme ale čo-to od života utŕžili aj pokiaľ ide o naše vnútro.