Blog

« Späť

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

"Láska nie je nehanebná, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé." Skutky začínajú v mysli.

Najprv si na niečo urobíme názor, či zaujmeme postoj v mysli, neskôr ho vyjadríme slovne a nakoniec sa pretaví do našich skutkov. Každá veľká zmena začína zmenou myslenia, tak ako o tom hovorí Božie Slovo:"A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé."Rim 12,2
 
Mravná čistota v myslení, slovách a skutkoch dnes musí bojovať veľmi tvrdý boj. V médiách sa podarilo ľudí presvedčiť, že filmy a relácie, ktoré by sa len pred pár rokmi mohli odvysielať len po 22.00 hodine, dnes bežne vidíme už napoludnie.Láska však nie je nehanebná. Vo svojom zmýšľaní potrebujeme prehodnotiť, akú úroveň dvojzmyselných rečí, vtipov či aké scény z filmov sme ochotní tolerovať. Popravde-mali by sme sa vyhýbať nečistým slovám a obrazom, inak sa nám dostanú do povedomia a z neho chytro do slov a skutkov.
 
Zlé myšlienky a hnev, ktorý nevieme zvládnuť sú ako výstražná kontrolka, ktorá nás chce upozorniť na to, že v našej mysli sa skutočne deje niečo nesprávne. Depresia, hlboký neovládaťeľný smútok, úzkosť, strach, nezvládnuteľný hnev, frustrácia, pocit vyhorenia, túžba po pomste, škodoradosť- to všetko sú veci, ktoré u nás nemajú čo robiť. To jednoducho nie je Boží plán pre náš život. Božie slovo popisuje stav a príčinu, prečo sa naša myseľ môže stať temnou a začne myslieť na zlé: " Hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha a neďakovali Mu. Ich myšlienky boli zlé a ich bláznivá myseľ sa zatemnila. Neverili pravde o Bohu, ale verili klamstvám." Rim 1,21.25 Zlé myšlienky v našej mysli naznačujú, že sme uverili nejakému vážnemu klamstvu o Bohu. Nemusíme si to uvedomovať, ale môžeme prežívať, že sme na všetko sami, že nás nikto nemá rád, že je náš údel len trpieť a nemať žiadnu radosť alebo že nám Boh nechce dať životného partnera, dieťa, prácu, bývanie, úspech... Tieto veci sú klamstvá, ktoré musíme odmietnuť a prijať pravdu o Bohu a o nás. Zároveň potrebujeme rešpektovať "princíp sebazáchovy"- niekedy sa totiž hneváme len preto, že sme veľmi unavení, či unudení zo stereotypu.Jediná emócia, ktorou by sme sa mali nechať ovládať, by mala byť láska. Tú potrebujeme čerpať od Boha a napĺňať si ňou srdce i myseľ. Najlepšie si myseľ naplníme dobrými myšlienkami čítaním Božieho Slova a sledovaním kvalitného dobrého obsahu. K tomu nech nám pomôže aj modlitba k Duchu Svätému:
 
Modlitba k Duchu Svätému o pomoc pri zmene myslenia
 
Drahý Duchu Svätý,
prosím Ťa, odpusť mi, že somŤa urazil zlými či nečistými myšlienkami. Očisti moju myseľ a naplň ma, aby moja myseľ bola plná viery, nádeje a lásky.Odmitam všetky klamstvá o sebe a Bohu, zvlášť o tom, že nie som milovaný/á, nie som požehnaný/á a že mi Boh nechce niečo dať. Tiež odmietam klamstvo, že _____________(doplňte). Prijímam pravdu, že som milovaný/á, požehnaný/á, chránený/á a že môj nebeský Otec mi chce dať všetko, čo potrebujem.
Rozhodujem sa myslieť láskavo, pokorne a čisto. Odmietam hnev a vyberám si miernosť a zhovievavosť. Pomôž mi viac a častejšie čítať Božie Slovo a myseľ si napĺňať dobrými podnetmi, článkami, filmami a rozhovormi.
 
Praktická aplikácia:
 
Skúsme z uvedeného vyššia aplikovať snahu o rast v čistom myselní, bojovať proti depresii a krotiť svoj hnev.
 
 

Najnovšie články

Dôvera vo vzťahu

Dôvera vo vzťahu

Dôvera je v každom kladnom vzťahu nevyhnutnou súčasťou, žiaľ, bežne vo vzťahoch - a teraz hovorím o tých partnerských, vôbec nebýva samozrejmosťou.
9 Krokov k budovaniu dôvery

9 Krokov k budovaniu dôvery

Dôvera je nevyhnutná pre budovanie dobrých vzťahov, úspešnej spolupráce a kultúry úcty. Bez dôvery láska nedokáže existovať.
Život, v ktorom strach nemá miesto - skutočný príbeh

Život, v ktorom strach nemá miesto - skutočný príbeh

Nemyslím, že by som bola zo začiatku vyslovene bojko, hoci prejavy ako poriadna tréma, strach zo včiel, z husí, z hlbokej vody a kde aké iné „menšie“ strachy som mala od kedy si pamätám. Nejako som to nikdy neriešila, pretože sa mi to zdalo normálne.
Ako sa zbaviť strachu

Ako sa zbaviť strachu

Strach nevyzerá až tak hrozne, ako v skutočnosti je. Snaží sa nám nahovoriť, že je dobrý a pomáha nám, ba dokonca nás ochraňuje - ale opak je pravdou. Nie – nehovoríme tu o inštinkte, ktorý nás prirodzene varuje pred nebezpečenstvom, ani o bázni- rešpekte pred veľkosťou niekoho či niekoho, ale o tom viac- či menej zväzujúcom a skľučujúcom pocite bezradnosti, bezmocnosti, paniky alebo fóbie.
Modlitba za uzdravenie zo strachu

Modlitba za uzdravenie zo strachu

Táto modlitba nadväzuje na článok vysvetľujúci jednotlivé kroky potrebné k uzdraveniu zo strachu. Odporúčame ho prečítať ako prvý: Ako sa zbaviť strachu   Drahý Trojjedinný Bože,...
Ako sa modliť za záchranu manželstva

Ako sa modliť za záchranu manželstva

Manželstvo je krásny dar, ktorý chce diabol zničiť. Používa každý spôsob, aby spôsobil aspoň malú trhlinku, cez ktorú by manželov mohol pomaličky, ale predsa úplne odlúčiť. Napriek tomu, je tu Boh, ktorý je verný a stojí za každým manželstvom. Ak Ho do nášho vzťahu zavoláme, dovolíme mu tým, aby nám pomohol.
Modlitba za záchranu manželstva

Modlitba za záchranu manželstva

Táto modlitba má pomôcť ukázať ako sa modliť za záchranu manželstva a ako sa otvoriť Božej pomoci a vedeniu.
Zachránené manželstvo - Crystalin príbeh

Zachránené manželstvo - Crystalin príbeh

Príbeh mladej ženy Crystal o záchrane jej manželstva.
Manžel prikrytý modlitbou

Manžel prikrytý modlitbou

Tento blog nepíšem preto, že by som chcela rozdávať rozumy. Pokračujem v písaní, pretože túžim šíriť niečo, čo ma veľmi zasiahlo- posolstvo vety jedného manžela, ktorý napísal predhovor ku knihe svojej manželky a ukončil ho slovami : „Tvoj modlitbou krytý manžel“.
Ako sa Boh stará

Ako sa Boh stará

Boh má rôzne spôsoby ako nás posunúť správnym smerom a urobiť v našom živote niečo veľké, na čo by sme si my nikdy netrúfli. A hoci ako vždy - je to to najlepšie, čo sa nám mohlo stať, len ťažko by sme sa dali na to prehovoriť. V tomto skutočnom príbehu si použil male 13 ročné dievčatko a jej 3 súrodencov, aby kompletne zmenil život ôsmim ďalším ľuďom vrátane ich rodičov.
Bohu dala 3 týždne

Bohu dala 3 týždne

Nie je bežné, aby ľudia kládli ultimátum Bohu, Vicky Duffy bola ale zúfalá zo svojho života v depresii a navyše - neveriaca.
Boh neopúšťa

Boh neopúšťa

Môže sa zdať, že je koniec. Všetky možnosti sme vyčerpali a už neostáva nič. Ale Boh neopúšťa nikdy a vždy má záložný záchranný plán. Záleží mu na každom z nás a aj v tých najťažších situáciách je prítomný s novou nádejou a riešením. O tom je aj svedectvo mladej ženy Ginny z Midwest USA:
Veľký týždeň: Pôst dôvery

Veľký týždeň: Pôst dôvery

„Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ Dá sa to? Zniesť ďalšiu bolesť, sklamanie, skúšku, stratu? Veriť, keď sa zdá- a to úplne, že niet riešenia, nádeje a šance? Vydržať to, prežiť a prechádzať cez skutočné „peklo“?
5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

"Láska nie je nehanebná, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé." Skutky začínajú v mysli.
4. pôstny týždeň: Pôst pokory

4. pôstny týždeň: Pôst pokory

"Láska sa nevypína,nevystatuje a nie je sebecká." Kor 13,4 Úprimná a skutočná láska je skromná, nenadutá, miluje a robí dobro nezištne. Samozrejme, každý z nás túži po uznaní, pekných slovách a hoci sme akokoľvek vyrovnaní a silní, kritika nás zamrzí.
3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

"Láska nezávidí." Mnoho ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Keď sa ale položí otázka v znení: "Dokážeš sa úprimne tešiť z úspechu iných?", ich presvedčenie sa rýchlo zmení.
2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

Nie je nič krajšie ako mať milé srdce - srdce plné milosti, dobroty, lásky. Prvým krokom je byť trpezlivý a zdržať sa neláskavých prejavov- kritiky, negatívnych giest, mimiky, sarkazmu, irónie, neúctivých prejavov. Druhým krokom je prejaviť dobrotivosť.
Pôstna výzva lásky

Pôstna výzva lásky

Pôst pre mnohých evokuje zriekanie sa jedla, zábavy a vecí, ktoré máme radi. Možno to bude znieť veľmi nezvyčajne, ale za pôstom sa skrýva niečo iné ako odriekanie a smutné pohrúženie.
Ako zmeniť toho druhého

Ako zmeniť toho druhého

Chceme pre toho druhého len to najlepšie- či už je to priateľka, manžel, súrodenec, rodič alebo naše dieťa. Vidíme, kde potrebuje zmenu, čo robí zle a aké to má následky. A--- väčšinou aj vieme presne, čo by mal urobiť, aby sa "polepšil", zmenil a napravil. Chceme to preňho z lásky.