Blog

« Späť

Učiteľ, ktorý má Ducha

Učiteľ, ktorý má Ducha

Učiteľ môže zmeniť celý život- pozitívne, ale mnohokrát i veľmi negatívnym spôsobom... Och, aké by bolo krásne mať malý manuál s názvom „Ako riešiť...“, ktorý by obsahoval VŠETKY možné situácie a typy študentov a jednoducho nám formuloval, čo a ako urobiť... Nie, také niečo v printovej podobe nemáme- my kresťania vieme, že máme najlepšieho a neomylného Radcu- Ducha Svätého.

Pevne verím, že každý- i neveriaci človek túžiaci konať dobre a správne zažíva vnútorné pobádanie, čo urobiť, či neurobiť. Zrazu si môžeme uvedomiť, ako ľahko by sme sa vedeli spoľahnúť na obyčajnú knihu a koľko pochybností máme, keď ide o spoliehanie sa na vedenie Duchom Svätým. On je však 1000x lepší, komplexnejší, múdrejší, vie o všetkých záležitostiach a ZÁLEŽÍ mu na každom.

Učiteľ, ktorý má Ducha

Je nesmierne ťažké rozhodovať sa a hodnotiť  spravodlivo, objektívne a skutočne správne, no s Duchom Svätým je to možné. Ak máme Ducha Svätého a necháme ho v nás pôsobiť- dokonca sa na Neho spoliehame a prosíme o radu, potom nás sprevádzajú tieto znamenia :)

  1. Máme autoritu, ktorú si nemusíme vydobíjať, ale On z nás vyžaruje. Mnoho vyučujúcich hľadá potvrdenie svojej identity u žiakov, snažia sa im zapáčiť, istým spôsobom ich ohúriť- výsledkom je však úplný opak a o chvíľku sa tento pokus zvrtne na tyraniu- buď učiteľ týra žiakov- a takto sa chce cítiť lepšie alebo žiaci ničia jeho ! Nadávky, agresívne prejavy, zosmiešňovanie patria potom k bežným prejavom.Ak sme to robili- treba to oľutovať a vyznať Bohu a rozhodnúť sa prestať s týmto správaním.  Učiteľ s Duchom toto nepotrebuje- vie dobre, kým je- a to on dáva potvrdenie svojim žiakom. Nikomu nepotrebuje dokazovať, kto je učiteľ a kto študent. Dokáže vysloviť slová uznania, dať zažiť úspech a povzbudenie, ale i riešiť výchovné momenty slušne a s nadhľadom a nevyhýba sa tomu.
  2. Nerobíme protekcie- Duch Svätý v nás sa neustále prihovára za každého študenta- každý z našich žiakov sa stáva privilegovaným, obľúbeným. Nie je nám jedno, čo s nimi bude a či konáme voči nim fér.
  3. Duch Svätý nám radí- často nás upozorňuje na talenty a dary a pomáha nám rozvíjať ich v našich žiakoch. Upozorňuje nás, keď niečo nie je v poriadku- či už so zázemím žiaka, alebo jeho fyzickým a psychickým vývinom- mnohokrát učiteľ sám vycíti a všimne si, že to nie je „lajdáctvo“, ale žiak je unavený, nekocentrovaný- možno práve kvôli rozvádzajúcim sa rodičom, kvôli alkoholizmu, finančným problémom, vážnej chorobe súrodenca a pod.  Sú to okolnosti, ktoré učiteľ nemôže vedieť, ale Duch Svätý nám dá citlivosť vidieť, že niečo nie je v poriadku.
  4. Máme slobodu rozhodovať sa- mnoho- najmä nás mladých učiteľov je uväznených v tabuľkách- sledujeme počty zápisov, vymeškaným hodín, známky a rozhodujeme sa len podľa nich- tieto údaje by nám však mali pomáhať sledovať výchovno-vzdelávací proces a nie riadiť nás- podľa týchto vecí by sme mali vidieť, kam tento žiak smeruje a snažiť sa mu pomôcť napredovať lepšie- situácie v triede sú náročné- matky nútiace dcéry strážiť mladších súrodencov a nechodiť do školy, vrodená neschopnosť žiaka abstraktne matematicky myslieť, pekne písať... Našou otázkou by malo byť- ako môžem pomôcť tomuto Božiemu dieťaťu do života ? Duch Svätý vie najlepšie, čo skutočne pomôže a čo iba zraní. Ukáže nám, ako dať šancu veci napraviť a dosiahnuť úspech- pre tohto žiaka i pre nás.
  5. Sme kreatívni a zapálení- Duch Svätý je kreatívny a „ohnivý“- dáva nám vášeň, aj keď učíme dlho a za málo peňazí :). Neupadáme do zlej rutiny (existuje aj dobrá), ale vedie nás do nových postupov a pomáha nám zachovať si mladé a otvorené zmýšľanie.
  6. Chaos sa mení na poriadok- tak ako Duch Svätý pri stvorení sveta usporiadal chaos, rovnako dokáže usporiadať chaos vo vzťahoch v triede. Ak človek dostane triedu s takými medzerami v učive, že človek nevie, kde by začal- Duch Svätý je odpoveď. Ako známkovať a ako organizovať čas- DuchSvätý :)
  7. Máme ovocie Ducha- myslím, že málo žiakov i učiteľov by opísalo školu ako samú „lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, zhovievavosť, dobrotu, láskavosť, vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť a čistotu", ale Božia vôľa je, aby to tak v škole bolo! S Duchom Svätým sa to bude diať a to, čo je nám ľudsky nemožné, bude na Božiu oslavu a svedectvo o Jeho dobrom pláne.

Duch Svätý je úžasný a chce nám pomáhať. Potrebné je ale vedieť, že nestačí na začiatku roka povedať„Duchu Svätý, pomáhaj“ alebo zúčastniť sa Veni Sancte. Potrebujeme s Ním začínať každý deň- a to nie vyslovením zázračnej formulky, ale skutočným uvedomením si, že bez Neho to nezvládneme, a potom úprimnou prosbou: Drahý Duch Svätý,môj priateľ! Potrebujem Ťa! Poď so mnou a zostaň so mnou, veď ma Tvojimi správnymi cestami a rozhodnutiami. Spolieham sa na Teba. Dávam Ti svojich žiakov i seba. Amen

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Áno, keď budeme mať Ducha Svätého v sebe, takéto budú znamenia.
Avšak ako ho "mať" - konkrétne práve pri tom našom učiteľovaní?
Okrem toho, čo odporúča autorka, ja vždy pred skúšaním sa zvyknem pomodliť za dar sústredenosti a spravodlivosti. A keď študenti píšu písomku, modlím sa za nich desiatok ruženca - aby si dokázali spomenúť na všetko, čo sa naučili. Je to drobné gesto "dobrej vôle", ktoré Duch Svätý nikdy nenechá nepovšimnuté.
Odoslané 5.7.2015 5:42.

Najnovšie články

Dôvera vo vzťahu

Dôvera vo vzťahu

Dôvera je v každom kladnom vzťahu nevyhnutnou súčasťou, žiaľ, bežne vo vzťahoch - a teraz hovorím o tých partnerských, vôbec nebýva samozrejmosťou.
9 Krokov k budovaniu dôvery

9 Krokov k budovaniu dôvery

Dôvera je nevyhnutná pre budovanie dobrých vzťahov, úspešnej spolupráce a kultúry úcty. Bez dôvery láska nedokáže existovať.
Život, v ktorom strach nemá miesto - skutočný príbeh

Život, v ktorom strach nemá miesto - skutočný príbeh

Nemyslím, že by som bola zo začiatku vyslovene bojko, hoci prejavy ako poriadna tréma, strach zo včiel, z husí, z hlbokej vody a kde aké iné „menšie“ strachy som mala od kedy si pamätám. Nejako som to nikdy neriešila, pretože sa mi to zdalo normálne.
Ako sa zbaviť strachu

Ako sa zbaviť strachu

Strach nevyzerá až tak hrozne, ako v skutočnosti je. Snaží sa nám nahovoriť, že je dobrý a pomáha nám, ba dokonca nás ochraňuje - ale opak je pravdou. Nie – nehovoríme tu o inštinkte, ktorý nás prirodzene varuje pred nebezpečenstvom, ani o bázni- rešpekte pred veľkosťou niekoho či niekoho, ale o tom viac- či menej zväzujúcom a skľučujúcom pocite bezradnosti, bezmocnosti, paniky alebo fóbie.
Modlitba za uzdravenie zo strachu

Modlitba za uzdravenie zo strachu

Táto modlitba nadväzuje na článok vysvetľujúci jednotlivé kroky potrebné k uzdraveniu zo strachu. Odporúčame ho prečítať ako prvý: Ako sa zbaviť strachu   Drahý Trojjedinný Bože,...
Ako sa modliť za záchranu manželstva

Ako sa modliť za záchranu manželstva

Manželstvo je krásny dar, ktorý chce diabol zničiť. Používa každý spôsob, aby spôsobil aspoň malú trhlinku, cez ktorú by manželov mohol pomaličky, ale predsa úplne odlúčiť. Napriek tomu, je tu Boh, ktorý je verný a stojí za každým manželstvom. Ak Ho do nášho vzťahu zavoláme, dovolíme mu tým, aby nám pomohol.
Modlitba za záchranu manželstva

Modlitba za záchranu manželstva

Táto modlitba má pomôcť ukázať ako sa modliť za záchranu manželstva a ako sa otvoriť Božej pomoci a vedeniu.
Zachránené manželstvo - Crystalin príbeh

Zachránené manželstvo - Crystalin príbeh

Príbeh mladej ženy Crystal o záchrane jej manželstva.
Manžel prikrytý modlitbou

Manžel prikrytý modlitbou

Tento blog nepíšem preto, že by som chcela rozdávať rozumy. Pokračujem v písaní, pretože túžim šíriť niečo, čo ma veľmi zasiahlo- posolstvo vety jedného manžela, ktorý napísal predhovor ku knihe svojej manželky a ukončil ho slovami : „Tvoj modlitbou krytý manžel“.
Ako sa Boh stará

Ako sa Boh stará

Boh má rôzne spôsoby ako nás posunúť správnym smerom a urobiť v našom živote niečo veľké, na čo by sme si my nikdy netrúfli. A hoci ako vždy - je to to najlepšie, čo sa nám mohlo stať, len ťažko by sme sa dali na to prehovoriť. V tomto skutočnom príbehu si použil male 13 ročné dievčatko a jej 3 súrodencov, aby kompletne zmenil život ôsmim ďalším ľuďom vrátane ich rodičov.
Bohu dala 3 týždne

Bohu dala 3 týždne

Nie je bežné, aby ľudia kládli ultimátum Bohu, Vicky Duffy bola ale zúfalá zo svojho života v depresii a navyše - neveriaca.
Boh neopúšťa

Boh neopúšťa

Môže sa zdať, že je koniec. Všetky možnosti sme vyčerpali a už neostáva nič. Ale Boh neopúšťa nikdy a vždy má záložný záchranný plán. Záleží mu na každom z nás a aj v tých najťažších situáciách je prítomný s novou nádejou a riešením. O tom je aj svedectvo mladej ženy Ginny z Midwest USA:
Veľký týždeň: Pôst dôvery

Veľký týždeň: Pôst dôvery

„Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.“ Dá sa to? Zniesť ďalšiu bolesť, sklamanie, skúšku, stratu? Veriť, keď sa zdá- a to úplne, že niet riešenia, nádeje a šance? Vydržať to, prežiť a prechádzať cez skutočné „peklo“?
5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

5.pôstny týždeň: Pôst dobrých myšlienok

"Láska nie je nehanebná, nerozčuľuje sa a nemyslí na zlé." Skutky začínajú v mysli.
4. pôstny týždeň: Pôst pokory

4. pôstny týždeň: Pôst pokory

"Láska sa nevypína,nevystatuje a nie je sebecká." Kor 13,4 Úprimná a skutočná láska je skromná, nenadutá, miluje a robí dobro nezištne. Samozrejme, každý z nás túži po uznaní, pekných slovách a hoci sme akokoľvek vyrovnaní a silní, kritika nás zamrzí.
3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

3.pôstny týždeň: Pôst dobroprajnosti a boj proti závisti

"Láska nezávidí." Mnoho ľudí si myslí, že závisť sa ich netýka. Keď sa ale položí otázka v znení: "Dokážeš sa úprimne tešiť z úspechu iných?", ich presvedčenie sa rýchlo zmení.
2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

2.pôstny týždeň: Pôst dobrotivosti

Nie je nič krajšie ako mať milé srdce - srdce plné milosti, dobroty, lásky. Prvým krokom je byť trpezlivý a zdržať sa neláskavých prejavov- kritiky, negatívnych giest, mimiky, sarkazmu, irónie, neúctivých prejavov. Druhým krokom je prejaviť dobrotivosť.
Pôstna výzva lásky

Pôstna výzva lásky

Pôst pre mnohých evokuje zriekanie sa jedla, zábavy a vecí, ktoré máme radi. Možno to bude znieť veľmi nezvyčajne, ale za pôstom sa skrýva niečo iné ako odriekanie a smutné pohrúženie.
Ako zmeniť toho druhého

Ako zmeniť toho druhého

Chceme pre toho druhého len to najlepšie- či už je to priateľka, manžel, súrodenec, rodič alebo naše dieťa. Vidíme, kde potrebuje zmenu, čo robí zle a aké to má následky. A--- väčšinou aj vieme presne, čo by mal urobiť, aby sa "polepšil", zmenil a napravil. Chceme to preňho z lásky.