Článok

 

P R O G R A M   B O H O S L U Ž I E B

farnosti  Tichý Potok od  22.5.2017  do  28.5.2017

PONDELOK

18,00 hod.

            rod. Dudovej 107

           za zdr. Márie

UTOROK

  18,00 hod.   

           rod. Semančíkovej 35

           za zdr. Anny s rod., Jany s rod., Jozefa s rod. 

STREDA

18,00 hod.

         rod. Bašistovej  28

          za zdr. Márie, Márie, Ľubomíry, Jána, Anny, Zuzany

ŠTVRTOK

18,00 hod.

         prikázaný sviatok Nanebovstúpenie Pána

          sv. Liturgia s myrovaním - 18,00 hod.

PIATOK

18,00 hod.

          rod. Hromjakovej 41

           za zdr. Anny s rod.

SOBOTA

8,00 hod.

         za + Ľudovítom Kanuščákom                                             /40 dňová/

NEDEĽA

otcov 1. všeob. snemu

zbierka na katolícke masmédia

sv. Liturgia /CSL/ - 10,00 hod.

+ 6. téma duchovnej prípravy