Článok

 

P R O G R A M   B O H O S L U Ž I E B

farnosti  Tichý Potok od  24.4.2017  do  30.4.2017

PONDELOK

18,00 hod.

           rod. Kiktavej  79

          za + Jurajom, Annou

UTOROK

  18,00 hod.   

           rod. Hižnajovej

           za + Tomášom, Hermínou, Máriou, Jozefom, Máriou, Zoltánom

STREDA

18,00 hod.

         rod. Dudovej 109

          za + rod. Segiňákovej, Hurtukovej, Iľaščíkovej, Obrazovej

ŠTVRTOK

18,00 hod.

         rod. Bašistovej  28

          za  + Michalom, Jánom, Štefanom, Máriou

PIATOK

18,00 hod.

          rod. Semančíkovej 35

           za + Jurajom, Helenou, Jozefom, Štefanom, Michalom, Helenou

SOBOTA

8,00 hod.

         rod. Hromjakovej 24

          za + Michalom, Helenou, Michalom, Michalom, Máriou

NEDEĽA

Myronosičiek

sv. Liturgia /CSL/ - 10,00 hod.

+ 2. téma duchovnej prípravy