Článok

 

P R O G R A M   B O H O S L U Ž I E B

farnosti  Tichý Potok od  24.7.2017  do  30.7.2017

PONDELOK

18,00 hod.

            rod. Brillovej

           za + Máriou

UTOROK

  18,00 hod.   

           rod. Hromjakovej 120

                za + Jurajom, Annou, Milanom

STREDA

8,00 hod.

         rod. Hižnajovej

            za zdr. Vladislava, Anny, Soni, Eriky, Kamila

ŠTVRTOK

18,00 hod.

         rod. Tebeľákovej

           za uzdr. Juraja

PIATOK 

18,00 hod.

          rod. Hižnajovej

           za + Michalom, Štefanom,Máriou, Jánom

SOBOTA

8,00 hod.

         rod. Jozefa Segiňáka

           za  zdr. Jozefa a Márie s rod.

NEDEĽA

8. po ZSD

sv. Liturgia /CSL/ - 9,30 hod.