Článok

 

P R O G R A M   B O H O S L U Ž I E B

farnosti  Tichý Potok od  15.1.2018  do  21.1.2018

PONDELOK

17,00 hod.

          rod. Závackej

         zazdr. Jána, Renáty, Jána, Terézie

UTOROK

  17,00 hod. 

          rod. Dudovej 136

          za zdr. Anny, Pavla, Kristiána

STREDA

17,00 hod.

          rod. Juskovej

          za zdr. Mareka s rod., Jozefa s rod.

ŠTVRTOK

17,00 hod.

           členov sv. ruženca

         za + Máriou Bašistovou

PIATOK 

17,00 hod.

       rod. Štokovej

        za + Katarínou

SOBOTA

8,00 hod.

         rod. Kromkovej

        za + Pavlom, Annou, Boženou, Vladimírom

NEDEĽA

o mýtnikovi a farizejovi

mesačná zbierka

Sv. Liturgia /CSL/ - 10,00 hod.