Článok

 

P R O G R A M   B O H O S L U Ž I E B

farnosti  Tichý Potok od  25.9.2017  do  1.10.2017

PONDELOK

18,00 hod.

            rod. Čekovskej

          za + Jozefom, Helenou

UTOROK

  18,00 hod.   

           rod. Hižnajovej

            za + Petrom

STREDA

18,00 hod.

         rod. Hromjakovej 120

         za + Máriou, Mikulášom, Mikulášom, Pavlom, Máriou

ŠTVRTOK

18,00 hod.

         rod. Kromkovej

         za + Máriou

PIATOK 

18,00 hod.

           rod. Čarákovej

            za zdr. BP Natálie

SOBOTA

8,00 hod.

         za zdr.BP Jána s rod.

NEDEĽA

17. po ZSD

sviatok Ochrana Presvätej Bohorodičky

Sv. Liturgia /CSL/ s myrovaním - 10,00 hod.