Obec Tichý Potok s Gréckokatolíckym chrámom Pr. Bohorodičky

Článok

Naša farnosť Tichý Potok patrí do Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Na jej území je prihlásených k trvalému pobytu cca 360 obyvateľov, z toho 264 je gréckokatolíkov, ostatní sú rímskokatolíci a iného vierovyznania. Tieto údaje sú však dosť klamlivé, pretože viac ako 100 ľudí býva a pracuje mimo farnosti. Starobylý chrám je zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky (v rím.kat. obrade Nanebovzatiu Panny Márie) a pochádza z roku 1696. Od katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove sme vzdialení 44 km. Ak neviete ako sa do našej farnosti dostať, stačí si prezrieť mapku, ktorá sa nachádza na našej nástenke. Tešíme sa na vás...