POZOR  AKTUÁLNE !!! - AKTUALIZOVANÉ 12.1.2022

          Drahí veriaci, od stredy 12.1.2022  sú nové podmienky pre verejné bohoslužby.

V chráme budeme používať režim OP (maximálne 100 osôb).

Do tejto skupiny patria:

     1. Plne očkovaní

     2. Tí, ktorí prekonali covid do 180 dní 

     3. Osoby, ktoré majú potvrdenie o neschopnosti sa očkovať s testom (AG 48 hod. PCR 72 hod.)

V chráme je potrebné dodržiavať tieto pravidlá:

1.  V chráme je povinný respirátor.

2.   Naďalej platí zákaz podávania rúk a bozkávania liturgických predmetov a používania sväteničiek.

3.   Sv. Prijímanie sa podáva lyžičkou pre každého inou.      

4. Do chrámu sa naďalej vstupuje iba bočným vchodom s respirátorom a dezinfekciou rúk.

5. Zakazuje sa vstupovať do chrámu ľuďom v karanténe, alebo s respiračnými chorobami.

 

 

Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej epidémie:

Presvätá Bohorodička, ty si pred 350-timi rokmi uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie. Vypros nám milosť, aby sme mohli zakúsiť tvoju materinskú starostlivosť. Pomôž nám obnoviť v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu zem, ako verní strážcovia. Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Vypros im u Nebeského Otca i svojho Syna Ježiša Krista uzdravenie ich tela, ich mysle a ich ducha. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a posilni ducha solidarity medzi nami. Podpor lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú prostriedky na ochranu svojho zdravia. Ty si naša Matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi. Prosíme ťa úprimne, ako Matku, ktorá miluje svoje deti. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme mohli Boha oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorý sa v Božom chráme k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie celej Cirkvi i celého sveta. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky vekov. Amen.

Naša farnosť Tichý Potok patrí do Prešovskej gréckokatolíckej archieparchie. Na jej území je prihlásených k trvalému pobytu cca 348 obyvateľov, z toho 264 je gréckokatolíkov, ostatní sú rímskokatolíci a iného vierovyznania. Tieto údaje sú však dosť klamlivé, pretože viac ako 100 ľudí býva a pracuje mimo farnosti. Starobylý chrám je zasvätený Zosnutiu Presvätej Bohorodičky (v rím.kat. obrade Nanebovzatiu Panny Márie) a pochádza z roku 1696. Od katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Prešove sme vzdialení 50 km.  Tešíme sa o Váš záujem o našu stránku a budeme radi, ak navšívite aj našu farnosť.

Obec Tichý Potok s Gréckokatolíckym chrámom Pr. Bohorodičky