Blog

« Back

Modlitbová reťaz – záruka efektivity?

Modlitbová reťaz – záruka efektivity?

V poslednej dobe- zdá sa mi, že častejšie ako predtým, sa stretávam s výzvami o zapojenie do modlitbových reťazí a trochu ma mrzí, že niektoré akoby sa s niečím pomiešali...

Nemiešajme modlitbu s poverami

„Modlitbové reťaze“ typu pomodli sa 10 x danú modlitbu a potom ju pošli ďalším 10 ľuďom a budeš mať (zdravie, bude sa ti dariť....) sa míňajú úplne účelu modlitby. Modlitba je založená na viere v Boha – a nie na POVERE, že ak splním daný postup, niečo mi to prinesie- to už nie je modlitba, ale okultná praktika. Modlitba je to „staré známe“: rozhovor s Bohom- je to vzťah a nie počet slov.

Čím viac, tým lepšie?

Ak si myslíme, že vytvoríme excellovskú tabuľku, do ktorej sa dopíše čo najviac ľudí a tým viac požehnania získame pre danú vec, obávam sa, že sme na veľkom omyle. Ježiš hovoril o dôležitosti modlitby spoločenstva- ale to spoločenstvo má byť zjednotené v Jeho mene. To, že budeme zapísaní v jednej tabuľke neznamená jednotu. Verím, že Ježiš naschvál použil „Keď sa dvaja-traja budú spoločne modliť“ a nie keď sa určité percento z mesta, alebo keď sa aspoň 20  ľudí modlí...Použil malý počet, aby zdôraznil, že nezáleží na počte ľudí, ale úprimnej viere a dare spoločenstva. Zradnosť „rozpisov“ tkvie totiž presne v tom, že sa ľudia nezameriavajú na vieru v Boha, ale na vieru v množstvo ľudí a počet hodín či dní.  Úprimne si musíme priznať, že čas od času naša viera, zvlášť v ťažších časoch, zvykne kolísať, a preto sa potrebujeme navzájom, aby sme si pripomínali, kto je Ten, v ktorého veríme, povzbudzovali sa a dôverovali.

Boh nepotrebuje UPROSOVANIE

Ku koncu sa dostávame k tomu najpodstatnejšiemu: Boh nie je pyšný vladár na tróne, ktorý sa vyžíva v  trápení  biednych ľudí. Boh je DOBRÝ OTEC, ktorému na nás záleží. Nebaví sa na tom sa , že nás chce naťahovať a nechce nám dať, čo potrebujeme. Ako veľa viery máme v jednoduchú mikrovlnku – denne bez pochýb vkladáme do nej jedlo a vyberáme ho s istotou, že bude ohriate (nehovorím ako veľmi rovnomerne). Keď sa pozrieme na našu istotu po tom, čo niečo vložíme do Božích rúk...môžeme vidieť, že možno máme medzery v tom, aký Boh je a ako koná. Nie sme si istí v tom, že je dobrý, miluje nás, chráni nás. Viera v Boha odráža náš vzťah s Ním- to, ako Ho poznáme, ako Mu sme potom schopní dôverovať a ako sme Mu potom poslušní. Táto viera je to, čo prenáša vrchy. S ňou sa máme modliť.

“A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.” Mt 21,22

Tak načo tá vytrvalosť?

Ak hovoríme o vytrvalosti v modlitbe, hovoríme o nej preto, že v duchovnom svete existuje neustály duchovný boj. V knihe proroka Daniela čítame: „Neboj sa, Daniel! Od prvého dňa, čo si si upriamil srdce, aby si pochopil a pokoroval sa pred svojím Bohom, sú vyslyšané tvoje slová .” Dan 10,12 Dozvedáme sa však, že odpoveď dostal Daniel až o 3 týždne, kvôli duchovnému boju.  Z našej strany sú v tomto boji účinnými nástrojmi viera v Boha a Božie Slovo- nIe rozpis a 100 pochybujúcich ľudí.

 

Na úmysle záleží!

Už veľmi dávno sa robili rozpisy ľudí na adorácie. Dalo by sa povedať, že to boli prvé modlitbové reťaze. Ich cieľom bolo TRÁVIŤ ČAS S BOHOM- byť s Ním a spoznávať Ho. Tento spôsob je veľmi biblický a môžeme ho vidieť už v starom zákone, kde mali služby v chráme podelené chrámoví služobníci na celých 24 hodín. Kajúcne modlitby – s úmyslom odprosiť Boha za hriech a neprávosť, ktorá sa robí v národe či v meste, majú tiež základ vo Svätom Písme. Ak chceme vytvoriť modlitbovú reťaz za nejaké podujatie- malo by to byť s úmyslom počúvať Boha, čo nám On o danej veci hovorí, ako nás vedie a často nám sám ukazuje, za čo je potrebné sa prihovárať. Veľmi prirodzene začneme Boha chváliť za to, čo chystá a aký je dobrý – nie ako to býva v opačnom poradí, že začneme Boha chváliť trošku so zámerom, že Ho chceme uchlácholiť, podplatiť lichôtkami a potom si vydobyť nejaké to požehnanie.... Ak sa modlíme za nejakého človeka a jeho situáciu, mali by sme sa modliť s presným zámerom, aby mu bola daná vec na spásu a Bohu na Slávu. Modlime sa s vierou v Boha -Otca, všemohúceho, s láskou, ochotní počúvať Boha a modliť sa citátmi Božieho Slova, ktoré budú účinné v jeho duchovnom boji.

„Ak sa srdce nemodlí, potom sa jazyk márne namáha“ Sv.Bernard zo Sieny

 

 

Zdroj obrázkov: internet

 

 

Comments
sign-in-to-add-comment
Sv. Ján Mária Vianney nabádal veriacich k spoločnej modlitbe. Zvlášť modlitbe svätého ruženca v kostole pred svätou omšou. Cirkev nám dáva prostiedky. Keď som bol vo farnosti San Damiano, zaujalo ma, že modlitby sú prevažne po latinsky. Panna Mária to vraj tak chcela, aby sa rôzne národy mohli modliť spolu. Je to asi jediné miesto na svete, kde Panna Mária chcela modlitbu 3 krát denne a povedala aj, že čo sa treba modliť ( po latinsky Veni creator spiritus, potom 7 Gloria o dary Ducha, litánie svätých po latinsky, krížová cesta za posvätenie kňazov po latinsky a po taliansky, svätý ruženec po latinsky, tajomstvá ruženca po taliansky, ráno sa modlí aj Credo a Salve Regina po latinsky pred každým desiatkom atď. Tu sa dajú objednať modlitbové knižky https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=San+damiano&field_type_a_value=All&l=I­ Na začiatku som mal z tej latinčiny chaos, vadilo mi to. Zásluhou toho, že modlitbová knižka je veľmi prehľadne urobená a pri každej modlitbe je aj taliansky preklad, čoskoro som sa dokázal zapojiť do modlitby. Existije aj verzia po Francúzsky. https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/chants-et-prieres-notre-dame-des-ro­ses Zaujalo ma, že trikrát denne sa modlia 15 tajomstiev ruženca a aj iné modlitby. Každá modlitba trvá od 80 do 120 minút. Zdalo sa mi to byť prehnané. Po dvoch dňoch pobytu vo farnosti som si však na tento rytmus modlitby zvykol. Ranná modlitba začína o 5. My sme tam boli 1. mája. To znamenalo, že sme začínali modlitbu po tme a končili ju po úsvite. Modlí sa vonku pre malou záhradou Raja. Spev vtákov, šum prírody podporovali modlitbu. V latinskom jazyku má modlitba svätého ruženca určitý rytmus. To som si všimol už vo Vatikáne; tam je svätý ruženec pred svätou omšou vždy po latinsky. A tak som si obľúbil spôsob modlitby vo farnosti San Cassiano In San Damiano Piacentino: http://sandamianopcparrocchia.it Radi sa tam vraciame. Aj teraz, v auguste, sa chystáme, aby sme, ako vždy, nabrali aj 80 litrov vody z tamojšieho prameňa. Pijeme ju každé ráno. Má príjemnú čerstvú príchuť.
Posted on 8/4/17 1:24 PM.
Sv. Ján Mária Vianney nabádal veriacich k spoločnej modlitbe. Zvlášť modlitbe svätého ruženca v kostole pred svätou omšou. Cirkev nám dáva prostiedky. Keď som bol vo farnosti San Damiano, zaujalo ma, že modlitby sú prevažne po latinsky. Panna Mária to vraj tak chcela, aby sa rôzne národy mohli modliť spolu. Je to asi jediné miesto na svete, kde Panna Mária chcela modlitbu 3 krát denne a povedala aj, že čo sa treba modliť ( po latinsky Veni creator spiritus, potom 7 Gloria o dary Ducha, litánie svätých po latinsky, krížová cesta za posvätenie kňazov po latinsky a po taliansky, svätý ruženec po latinsky, tajomstvá ruženca po taliansky, ráno sa modlí aj Credo a Salve Regina po latinsky pred každým desiatkom atď. Tu sa dajú objednať modlitbové knižky https://www.parvis.ch/fr/librairie?search=San+damiano&field_type_a_value=All&l=I­ Na začiatku som mal z tej latinčiny chaos, vadilo mi to. Zásluhou toho, že modlitbová knižka je veľmi prehľadne urobená a pri každej modlitbe je aj taliansky preklad, čoskoro som sa dokázal zapojiť do modlitby. Existije aj verzia po Francúzsky. https://www.parvis.ch/fr/livres-et-brochures/chants-et-prieres-notre-dame-des-ro­ses Zaujalo ma, že trikrát denne sa modlia 15 tajomstiev ruženca a aj iné modlitby. Každá modlitba trvá od 80 do 120 minút. Zdalo sa mi to byť prehnané. Po dvoch dňoch pobytu vo farnosti som si však na tento rytmus modlitby zvykol. Ranná modlitba začína o 5. My sme tam boli 1. mája. To znamenalo, že sme začínali modlitbu po tme a končili ju po úsvite. Modlí sa vonku pre malou záhradou Raja. Spev vtákov, šum prírody podporovali modlitbu. V latinskom jazyku má modlitba svätého ruženca určitý rytmus. To som si všimol už vo Vatikáne; tam je svätý ruženec pred svätou omšou vždy po latinsky. A tak som si obľúbil spôsob modlitby vo farnosti San Cassiano In San Damiano Piacentino: http://sandamianopcparrocchia.it Radi sa tam vraciame. Aj teraz, v auguste, sa chystáme, aby sme, ako vždy, nabrali aj 80 litrov vody z tamojšieho prameňa. Pijeme ju každé ráno. Má príjemnú čerstvú príchuť.
Posted on 8/4/17 1:24 PM.