« Back

Darček na/od sv. Mikuláša

Darček na/od sv. Mikuláša

   Tohtoročná duchovná obnova manželov pripadla práve na sviatok sv. Mikuláša. Stretli sme sa v kláštore sestier Redemptoristiek v Kežmarku, kde sme začali sv. omšou o 8.00 hod. Po nej sme sa zvítali s Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Antonom Tyrolom, PhD., generálnym vikárom Spišskej diecézy, ktorý bol naším prednášajúcim. Témou obnovy bola „Dynamika Pavlovho duchovného života“ (Rim 7,14 - 8,39).
Uvažovali sme nad slovami sv. Pavla, premietali si ich do svojich vlastných životov. Zamýšľali sme sa nad svojou vlastnou rozpoltenosťou, nad rozpoltenosťou v našich rodinách, v spoločnosti. Poučné k tomu boli slová p. profesora: „Podriaďte sa Bohu a hriech od vás odíde; ... pokorte sa pred Pánom a On vás povýši!“ Ďalej zdôraznil, že sami to nezvládneme, zvlášť, keď ide o žiadosti tela – „Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť“ (Rim 8, 13). Máme si uvedomiť to slovo Duchom - nechať pôsobiť Ducha Svätého, nastúpiť na cestu „zduchovňovania“. Telo má zomrieť v Duchu. Máme sa zamerať nie na potláčanie telesného zmýšľania, ale na rozvíjanie zmýšľania podľa Ducha. O zvyšok sa postará Duch Svätý. Máme mať trpezlivosť aj sami so sebou.
Nanovo sme si pripomenuli povzbudzujúce slová sv. Pavla: „...tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8, 28), nič nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej, Jeho láska je nad všetkým.
P. profesor zdôraznil, že „dnes je doba zostúpenia do hĺbky. Buď budú kresťania mystikmi alebo nebudú vôbec.“ Tiež ma oslovil citát biskupa A. Imricha: „Svet nás potrebuje tým viac, čím viac nás odmieta.“ Je to naozaj na zamyslenie.
Po výbornom obede sme mali adoráciu, kde sme boli povzbudení slovami pátra Martina, aby sme sa nestrachovali o svoje deti, ale odovzdali ich Bohu.
Nakoniec sme sa dočkali aj Mikuláša, ktorý nás obdaroval sladkými dobrotami a obrázkami svätých. Pripomenuli sme si, čím bol sv. Mikuláš a čo dobré vykonal. Všetky deti už vedia, že pomáhal chudobným a rozdával darčeky. Menej sa však hovorí o tom, ako ochránil čistotu troch dievčat, ktoré by inak skončili v nevestinci. Uvedomili sme si, ako málo sa hovorí mladým o čistote, nevidia ju ani v televízii, ani na internete a mnohí už ani vo vlastnej rodine. Toľko sa teraz hovorí o sexuálnej výchove, ktorú chcú vnútiť už do materských škôl. Ale kde je výchova k čistote, mravnosti? Veď každé telo je a má byť chrámom Ducha Svätého. Aký krásny a čistý je náš chrám - naša bazilika... Ale ako by vyzerala, keby v nej bola špina a neporiadok? Tak by sme mali vnímať aj naše telo! Ostáva to hlavne na nás, na rodičoch, aby sme o tom deťom hovorili a sami im boli príkladom.
Ďakujeme Ti, Nebeský Otče, za požehnaný čas, za všetkých, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto obnove.
         J. Petruláková


 

Comments
sign-in-to-add-comment
Vďaka za pozdieľanie.
Posted on 1/12/15 3:36 PM.