« Back

Manželské rekolekcie 2012 - "Regula života"

Manželské rekolekcie 2012 -

Téma: Regula života

„Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." (Mt 18,20) Tento citát bol jedným z mnohých, ktoré nás sprevádzali počas manželských rekolekcií Hnutia Equipes Notre-Dame. Začali sme v piatok 7. decembra svätou omšou v Kláštore redemptoristiek, ktorú slúžil páter Jozef Novák z Podolínca. Po svätej omši sme sa pri večeri vzájomne predstavili, pomodlili a zaspievali si. Bolo nás spolu 17 manželských párov. Celý víkend bol popretkávaný svätými omšami, modlitbami a prednáškami o pravidlách života tohto hnutia, ktoré viedli manželia Waldek a Malgorzata Kadukovci z Poľska, a organizačne dohliadali Betka a Štefan Boreckí. V sobotu 8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie oslávilo hnutie END 65. výročie od jeho založenia. V tento deň sme si vytvorili skupinky zložené zo štyroch manželských párov a zamýšľali sme sa nad hlavným cieľom manželstva. Po spoločnom zdieľaní sa každý manželský pár odobral do svojej izby alebo na iné tiché miesto k osobnému rozhovoru. Od 21.00 hodiny sa každý manželský pár vystriedal na celonočnej adorácii. Posledný deň rekolekcií, deň Pána, sme ukončili obnovou manželských sľubov.
A čo ma z prednášok najviac oslovilo? Sadnúť si spolu s manželom/manželkou, nájsť si čas na osobný rozhovor, navzájom sa počúvať. Nezabúdať na spoločnú modlitbu, nielen s deťmi, ale aj manželia osobitne. Veľmi ma oslovilo aj pravidlo starších a skúsenejších manželov – každý mesiac v dátum sobáša si pripomenúť manželskú prísahu, urobiť si pekný spoločný večer. Tiež je veľmi dôležité neustále na sebe pracovať, nazerať do svojho vnútra, zbavovať sa postupne svojich zlých návykov a stanoviť si ciele. Hlavné je neupadnúť do pasivity, nemyslieť si, že už na mne alebo na našom manželstve netreba nič zmeniť. Máme si neustále navzájom pomáhať na ceste k svätosti.
Ďakujem nášmu Nebeskému Ockovi za krásne a požehnané rekolekcie, za manželov Boreckých, pátra Jozefa, sestričky redemptoristky a všetkých obetavých ľudí, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na týchto rekolekciách. Veľké Pán Boh zaplať patrí aj Združeniu Domov Kežmarok, vďaka ktorému sa našim deťom mohli po celý čas rekolekcií venovať dievčatá animátorky. Nech Vám to všetkým náš Pán vynahradí potrebnými milosťami.

       J. Petruláková

 

 

 

Previous
Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.