« Back

Týždeň modlitieb za mier a zmierenie

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie v dňoch 15. – 22.08.2014. Pozýva farnosti, spoločenstvá i jednotlivcov k spoločnej modlitbe za pokoj vo svete.Nezabudnime na tento úmysel aj vo svojich osobných modlitbách a obetách.

Výzva Konferencie biskupov Slovenska k modlitbe za mier a zmierenie

     V posledných týždňoch sme svedkami narastajúceho násilia vo viacerých krajinách sveta, najmä na Ukrajine, v Iraku a vo Svätej zemi. Osobitne sa nás dotýka renasledovanie kresťanov, ktorí sú vystavení násiliu, zabíjaniu a sú nútení opúšťať svoje domovy. Z týchto dôvodov sa obraciame s naliehavou žiadosťou na všetkých  veriacich, a ľudí dobrej vôle, aby sme sa modlili za mier vo svete a zmierenie medzi národmi. 

     Z týchto dôvodov vyhlasujeme osobitný týždeň modlitieb za mier a zmierenie v dňoch 15.–22. augusta 2014. Pozývame farnosti, spoločenstvá i jednotlivcov k spoločnej modlitbe za pokoj vo svete.
     S rovnakou naliehavosťou sa obraciame na ústavných predstaviteľov Slovenskej republiky, a by nepoľavili v úsilí zo všetkých síl napomáhať mierové riešenie vážnych  konfliktov vo svete a aby aktívne bránili základné ľudské práva osobitne v prípade kresťanov v Iraku, ktorí čelia genocíde. Prosme milosrdného Boha, aby na príhovor našej  patrónky, Sedembolestnej Panny Márie, Kráľovnej pokoja, daroval svetu zmierenie a pokoj.

     V Bratislave, 13. augusta 2014