« Back

Spoločná sv. omša 25.4.2015, 18:30

Dňa 25.4.2015 (sobota) o 18:30 hod. sa konala spoločná sv. omša v kláštore Redemptoristiek (Kežmarok). Po sv. omši bola krátka adorácia, čítanie "listov otca Caffarela" na pokračovanie a agapé.

.