« Back

Spoločná sv. omša 23.6.2015, 18:30

Dňa 23.6.2015 (utorok) o 18:30 hod. sa konala spoločná sv. omša v kláštore Redemptoristiek (Kežmarok). Po sv. omši bola adorácia, čítanie "listov otca Caffarela" na pokračovanie a príjemné agapé.

.