« Back

Heslo roka 2015/2016 - “Hľa, tu som, pošli mňa!” (Iz 6,8)

Heslo roka 2015/2016 - “Hľa, tu som, pošli mňa!” (Iz 6,8)
Drahí manželia a duchovní sprievodcovia!
 
Chceme Vám predstaviť heslo nového formačného roku, ktoré znie: “Hľa, tu som, pošli mňa!” (Iz 6,8). Vybrali sme ho z knihy Izaiáš a je to odpoveď proroka, ktorou vyjadril Pánovi súhlas, že bude jeho prorokom. Otec Caffarel zdôraznil, že ekipy majú vyznačenú misiu: majú pomáhať manželom v plnosti prežívať Sviatosť manželstva. K vyplneniu misie je potrebné, aby sme boli na ňu pripravení. Je potrebné  neustále pristupovať k Prameňu a čerpať z neho prúdy živej vody. Dovoliť, aby nás tieto prúdy obmyli, uzdravili a otvorili na dnešný svet, aby sme tak mohli rozlišovať znamenia čias a vnímať pôsobenie Boha. Okrem toho, príprava na misiu si vyžaduje zotrvávanie v škole Ježišovho evanjelia, aby sme sa mohli dobre rozhodovať a aby nás to viedlo k premene na svedkov a autentických Kristových učeníkov. Ako jeho svedkovia môžeme prijať blížneho a starať sa o neho. Takto pripravení môžeme odpovedať na Božie pozvanie a odpovedať ako prorok Izaiáš: “Hľa, tu som, pošli mňa!”
 
Aby naša odpoveď bola ozajstná a priniesla ovocie, musíme neustále bdieť – to nám nedovolí zabudnúť na to, že to sám Pán nás posiela a bez neho nemôžeme nič urobiť.
 

K tomu, aby sme mohli odpovedať Pánovi “Hľa, tu som, pošli mňa!” a aby tie slová neboli prázdne, potrebujeme stálu formáciu a vynaloženie úsilia. Preto sme v tomto roku pozvaní upriamiť svoju pozornosť a námahu na Regulu života.

 

preklad z poľštiny: sestra Monika