« Back

Manželské rekolekcie 4.-6.12.2015

Manželské rekolekcie 4.-6.12.2015

V dňoch 4.-6.12.2015 prebiehali v Kežmarku v kláštore redemptoristiek manželské rekolekcie spoločenstva Equipe Notre-Dame. Našimi lektormi boli Malgorzata a Joachim z Poľska, ktorí nás bližšie oboznámili s témou "Sadnime si spolu" a podelili sa so svojimi svedectvami. A čo najviac zarezonovalo v našich srdciach?

- Uzamykaním sa jeden pred druhým staviame prekážku v našom manželstve na ceste k svätosti, ku ktorej sme povolaní.

- Cestou k svätosti pre muža je jeho manželka a naopak. Preto je nevyhnutný rozhovor. Najlepší je však rozhovor v trojici – manžel, manželka a Pán Ježiš. V Jeho prítomnosti sa manželia dokážu porozprávať bez toho, aby sa navzájom ranili.

- Veľkou posilou je každodenná manželská modlitba – nedá sa spoločne modliť a zároveň byť pohádaní. Musíme sa najprv zmieriť, aby sme mohli spoločne vysloviť slová „...a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame...“

- Pán Ježiš premenil v Káne vodu na víno. Tou vodou je v manželstve naše úsilie. Boh ho premení na víno lásky. Musíme však na sebe pracovať, aby sme nemali prázdnu nádobu.

V nedeľu sme slávili spoločnú sv. omšu, na ktorej sme si obnovili manželský sľub. Na konci sv. omše prišiel Mikuláš, ktorý nás obdaroval nielen sladkosťami, ale aj štedrou dávkou humoru. Chvála Ti, Pane, za požehnaný čas a milosti!

Fotogaléria tu...