« Back

Nový formačný rok 2020/2021

Nový formačný rok 2020/2021

Drahí manželia a duchovní poradcovia. S veľkou radosťou vám chceme predstaviť študijné témy na rok 2020/2021. Témy nám pripravil super región Francúzsko-Luxembursko-Švajčiarsko.

Drahí manželia, duchovní poradcovia a osoby poverené duchovným sprevádzaním v hnutí END. 

   Vo chvíli, keď redigujeme tento úvodný list, celý svet je pohrúžený do bezprecedentného strachu a obáv v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ktorá zachvátila už milióny osôb na piatich kontinentoch, pričom zanechala veľa obetí, a to aj medzi členmi nášho hnutia.

   Vrúcne prosíme nášho nebeského Pána aj Pannu Máriu, Božiu Matku, orodovníčku, sprievodkyňu a ochrankyňu našej cesty, o útechu pre tých, ktorých sa pandémia dotkla, o zahnanie pliagy, ktorá sa neustále rozširuje, o rýchle prinavrátenie svetu pokoja potešením tých, ktorí stratili svojich blízkych a boli zasiahnutí ekonomicky.

   Život však bežíďalej a náš plán života, ktorý sa začal teraz v septembri a skončí sa v júli nasledujúceho roka.

S veľkou radosťou vám chceme predstaviť štúdijné plány pre rok 2020/2021.

Názov: "Manželstvo - sviatosť poslania"

Stretnutie 1:

Misijný charakter Equipes Notre-Dame.
 
Stretnutie 2:
Manželstvo, cesta ku svätosti.
 
Stretnutie 3:
Manžel a manželka, Kristus vás povolal a dal vám navzájom poslanie v manželstve.
 
Stretnutie 4:
Poslanie manželov vo vzťahu k deťom.
 
Stretnutie 5:
Poslanie pohostinnosti.
 
Stretnutie 6:
Poslanie vo vzťahu k iným párom
 
Stretnutie 7:
Apoštolský domov
 
Stretnutie 8:
Poslanie neba
 
Stretnutie 9:

Zhodnotenie..