« Back

P. Pavol Sendrej CSsR

P. Pavol Sendrej CSsR
Po dlhej a ťažkej chorobe bol dňa 11. októbra 2016 vo veku 56 rokov Pánom života a smrti povolaný do večného domova kňaz, redemptorista  
 
P. Pavol Sendrej CSsR 
 
Páter Pavol sa narodil 26. 7. 1960 v Kamienke. Vyrastal v obci Vyšné Ružbachy (okres Stará Ľubovňa). Počas komunizmu pracoval ako hotelier a tajne začal formáciu v Kongregácii najsvätejšieho Vykupiteľa. Prvé rehoľné slľuby zložil 1. januára 1986 v Spišskej Belej. Po páde komunistickej totality, odišiel v roku 1990 dokončiť teologické štúdiá do redemptoristického seminára v Tuchowe v Poľsku. Tam dňa 29. mája 1994 prijal kňazskú vysviacku. Páter Pavol pôsobil ako kaplán a misionár v rehoľných komunitách na Starých Horách, v Gaboltove a v Podolínci. Ako misionár chodil na ľudové misie vedené redemptoristami po celom Slovensku. Po zhoršení jeho zdravotného stavu na prelome rokov 2011/12 bol istú dobu v Bratislave a nakoniec v Dome Charitas sv. Jána Bosca v Spišskom Podhradí.  
 
 
So zosnulým sa rozlúčime v sobotu 15. októbra 2016 sv. omšou v Kostole sv. Stanislava v Podolínci o 11:00 h. Následne budú pokračovať pohrebné obrady na cintoríne vo Vyšných Ružbachoch. 
 
Oltárnym spolubratom ďakujeme za sv. omše, rehoľným bratom a sestrám i veriacim za modlitby. 
 
Mama Katarína, sestry Veronika a Mária a ostatná rodina  Redemptoristi