« Back

Pápež hnutiu manželských párov: Ohlasujte Ježiša Krista iným rodinám

Pápež hnutiu manželských párov: Ohlasujte Ježiša Krista iným rodinám

Vatikán 10. septembra (RV) Svätý Otec dnes vo Vatikáne prijal účastníkov Svetového stretnutia členov laického hnutia manželských párov Équipes Notre Dame. Hnutie bolo založené v roku 1938 kňazom Henrym Caffarelom z iniciatívy niekoľkých manželských párov s cieľom naplno žiť sviatosť manželstva.

Pápež František v príhovore prítomné manželské páry vyzval modliť sa za októbrovú synodu za rodinu. Povzbudil ich v misionárskej úlohe, ako aj k hlbokému prežívaniu ich spirituality, k pravidelnej spoločnej modlitbe v rodinách, či k vzájomnému dialógu počas mesačných stretnutí v rámci hnutia.

Ako povedal Svätý Otec, misia, ktorá je im zverená je veľmi dôležitá, „keďže obraz rodiny - tak, ako ju chce Boh, teda pozostávajúcu z muža a ženy pre dobro manželov a aj v prospech plodenia a výchovy detí – je deformovaný prostredníctvom mocných projektov, ktoré sú s ním v rozpore a ktoré sú podporované ideologickými kolonizáciami“... „Rodina, ktorá je radostná, vyrovnaná, v ktorej je prítomný Boh, sama za seba hovorí o láske Boha pre všetkých ľudí.“

„Manželské páry a kresťanské rodiny majú častokrát tie najlepšie podmienky k tomu, aby ohlasovali Ježiša Krista iným rodinám, aby ich podporovali, posilňovali a povzbudzovali“, povedal pápež František.

Prítomné rodiny ďalej vyzval venovať sa osobitne mladým párom, sprevádzať ich a formovať vo viere, a to ako pred sobášom, tak aj po ňom. Ďalším pozvaním Svätého Otca bolo, aby boli manželské páry nablízku rodinám zraneným v dôsledku nedostatku práce, v dôsledku chudoby, zdravotných problémov, úmrtia, ťažkostí s dieťaťom či iných problémov. Povedal: „Musíme mať odvahu vstúpiť do kontaktu s týmito rodinami diskrétnym avšak veľkodušným spôsobom, materiálne, ľudsky či duchovne.“

Svätý Otec členov hnutia Équipes Notre Dame napokon povzbudil „byť nástrojmi milosrdenstva Krista a Cirkvi voči osobám, ktorých manželstvo zlyhalo“. „Nikdy nezabudnite, že vaša manželská vernosť je darom Boha a že ku každému z nás bol milosrdený“, povedal pápež. Manželské dvojice ďalej vyzval pomáhať zraneným párom „kráčať vo viere a v pravde“ a zároveň pamätať aj na deti z rozpadnutých rodín, ktoré sú tým veľmi zranené.

zdroj: TK KBS, RV zk; pz