« Back

Pôst

Pôst

Útlu staršiu vdovu, ktorá žila sama, navštívil jej syn, ktorý už dlhý čas žil inde. Keď otvoril dvere, zarazil ho neporiadok v dome. V priebehu rokov sa tam nahromadilo množstvo nábytku, oblečenia, kníh a hračiek, s ktorými sa kedysi hrávali jej deti. Žena už nebola schopná udržiavať v tom všetkom poriadok, preto sa všade v škatuliach a v hromadách povaľovali rôzne veci.Nebol tam len neporiadok. Ešte horšie bolo......

Izaiáš 58, 1 - 9b

     "Toto hovorí Pán, Boh: „Krič mocne, neutíchaj! Rozozvuč svoj hlas ako poľnica a oznám môjmu ľudu jeho zločiny a Jakubovmu domu jeho hriechy. Áno, deň čo deň ma hľadajú, chcú poznať moje cesty ako ľud, čo koná spravodlivo a práva svojho Boha sa nespúšťa.
Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy, túžia po Božej blízkosti. ‚Prečo sa postíme, keď to nevidíš, ponižujeme sa, a ty si nevšímaš?‘ A hľa, v deň vášho pôstu obchodujete a utláčate všetkých svojich robotníkov! Postíte sa, no pritom sa škriepite a hádate a bijete päsťou zločinne.
Nepostite sa už ako dnes, a váš hlas bude počuť na výsostiach. Azda som si takýto pôst vyvolil, deň, v ktorý sa človek uponižuje? Vykrúcať si hlavu ako sítie, vrecovinou a popolom si ustieľať? Toto voláš pôstom a dňom milým Bohu? A nie toto je pôst, aký som si vyvolil: rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy? Lámať hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaviesť do svojho domu? Ak uvidíš nahého, zaodej ho, a pred svojím blížnym sa neskrývaj. Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: ‚Tu som.‘“„Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo...“ (Iz 58, 8)

     Útlu staršiu vdovu, ktorá žila sama, navštívil jej syn, ktorý už dlhý čas žil inde. Keď otvoril dvere, zarazil ho neporiadok v dome. V priebehu rokov sa tam nahromadilo množstvo nábytku, oblečenia, kníh a hračiek, s ktorými sa kedysi hrávali jej deti. Žena už nebola schopná udržiavať v tom všetkom poriadok, preto sa všade v škatuliach a v hromadách povaľovali rôzne veci.

     Nebol tam len neporiadok. Ešte horšie bolo šero, pretože okná boli pokryté vrstvou prachu. A tak sa muž dal do práce. Upratal kopy vecí, mnohé z nich vyniesol na povalu. Potom umyl okná a vyvetral celý dom, ktorý konečne zaplavilo svetlo.

     Podobne ako v dome tej ženy aj nám hrozia dve možnosti zablokovania Ježišovho svetla v nás: kopy vecí a prach. To prvé nás ohrozuje, keď uprednostňujeme ľudské poklady - majetok, zvyky, túžby a sny, staré spomienky - pred svetlom. Nie sú to zlé veci, ale treba ich triediť a klásť na správne miesto. To druhé - prach - je hriech, ktorý sa usádza na oknách našej duše a zväčšuje v nej tmu.

     Postenie považujeme za jeden zo spôsobov, ako sa zbavovať hromadenia kôp, a pokánie zasa za zametanie prachu. Pôstom upratujeme svoj život tak, aby Ježiš bol na prvom mieste, a vo sviatosti zmierenia nechávame jeho svetlo svietiť v nás - a cez nás - jasnejšie. Pôst je ako jarné upratovanie, pri ktorom dávame do poriadku svoj duchovný život a zbavujeme sa zbytočnej príťaže. Keď prijmeme výzvu postiť sa, často nadobudneme jasnejší pohľad na svoje hriechy, ktoré nám predtým bránili vidieť svetlo.

     Pokús sa teda odložiť bokom pár vecí - čas strávený pri počítači, obľúbené jedlo, činnosť, ktorá ti zaberá príliš veľa času -, aby si sa mohol sústrediť na „umývanie okien“ vo svojej duši. Daj si predsavzatie, že vpustíš dnu čo najviac svetla. Ak sa ti to podarí, objavíš veľa radosti, ktorá sa ukrýva v jednoduchom a skromnom živote.

„Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 48)

     Toto zrejme nie je verš, ktorý by si väčšina z nás vybrala na dnešné zamyslenie. Slovo „dokonalý“ znamená stopercentný, bezchybný, spĺňajúci všetky požiadavky, vyhovujúci najvyšším nárokom, vynikajúci... Na to by mnohí z nás odpovedali: „Naozaj, Pane? S námahou dodržiavam jedno jediné pôstne predsavzatie! Nikdy nebudem dokonalý, nech sa budem akokoľvek usilovať.“

      Jeden z dôvodov, prečo sa dokonalosť zdá nedosiahnuteľná, je, že to znie ako kategorická možnosť - buď si dokonalý, alebo nie si. Avšak grécky výraz prekladaný ako „dokonalý“ v Matúšovom evanjeliu 5, 48 má omnoho dynamickejší význam. Označuje stav, do ktorého dorastáme - proces stávania sa plným Božím obrazom. Z tohto pohľadu možno povedať, že Ježiš vyzýva: „Napredujte! Pracujte na tom, aby ste sa stali takými, akými som vás zamýšľal pri počatí. Neuspokojujte sa s ničím iným, len s úplnou svätosťou.“ Možno to znie paradoxne, ale je to tak: čím viac sa stávaš jedinečným človekom, akým ťa Boh stvoril, tým viac sa podobáš Ježišovi, jedinému dokonalému.

      Ako teda dorastať do jeho dokonalosti? Túto zmenu nespôsobia kurzy zamerané na sebazdokonaľovanie ani pôstne sebazapieranie či duchovný tréning. Nie, tá zmena nastane, keď sa budeš zo všetkých síl usilovať využívať svoje dary a talenty tak, aby oslavovali Pána a pomáhali ľuďom okolo teba. K tej zmene dôjde, ak sa zameriaš na jednu alebo dve prekážky vo svojom živote: nevyriešený hnev, nezdravý návyk, pokrivené názory na život. Porozmýšľaj nad tým, čo ti bráni stať sa takým človekom, akým by si mohol byť.

     Pýtaj sa dnes Pána, ako si on predstavuje tvoj rast a zmenu. Dovoľ mu, aby ti ukázal, akým človekom si a akého ťa chce mať. Potom sa zameraj na jednu alebo dve veci, ktoré môžeš urobiť, aby si zmenšil rozdiel medzi tými dvoma predstavami.

     Blahoslavený John Henry Newman povedal: „Žiť znamená meniť sa a byť dokonalý znamená zažiť veľa zmien.“ Kiež by si sa v tomto pôstnom čase (veľakrát) zmenil aj ty, keď budeš hľadať a nasledovať Ježiša!

 

Pane Ježišu, hoci to znie neuveriteľne, verím, že ma vedieš k dokonalosti a svätosti.

 

(z časopisu Slovo medzi nami)