« Back

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

18. – 25. januára 2014

Je Kristus rozdelený?
(Prvý list Korinťanom 1, 1-17)

Spoločná iniciatíva Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov

Preklad pripravila Ekumenická rada cirkví v SR v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska

© Konferencia biskupov Slovenska, 2013
© Ekumenická rada cirkví v SR, 2013