Entries with tag božie milosrdenstvo .

Nedeľa Božieho milosrdenstva

2. Veľkonočná nedeľa je nedeľou Božieho milosrdenstva. Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie hriechov a trestov.
Read More About Nedeľa Božieho milosrdenstva »
Showing 1 result.