Entries with tag veľká noc .

Sviatostné manželstvo a kresťanská rodina - veľkonočné dary Zmŕtvychvstalého Krista pre vykúpené ľudstvo

Manželstvo a rodina sú na svete od počiatku ľudstva. Boh ustanovil manželstvo a rodinu už v raji. Svedectvo o tom podáva Sväté písmo hneď na svojich prvých stránkach: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!” (Gn 1, 27-28). Táto ustanovizeň lásky a života na zemi bola vážne...
Read More About Sviatostné manželstvo a kresťanská rodina - veľkonočné dary Zmŕtvychvstalého Krista pre vykúpené ľudstvo »

Veľkonočný pozdrav od naších sestier

„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych“ ( Lk 24, 5-6)   „Drahí bratia a sestry, Kristus vstal z mŕtvych! Naozaj vstal a je tu medzi nami! Dovoľme, aby táto skúsenosť, zapísaná na stranách evanjelia, bola vtlačená aj do našich sŕdc a aby sálala z nášho života. Dovoľme, aby radostný úžas Veľkonočnej nedele zažiaril v myšlienkach,...
Read More About Veľkonočný pozdrav od naších sestier »
Showing 2 results.