« Back

Púť v Krakowe 26.5.2018 o 9:45

Púť v Krakowe 26.5.2018 o 9:45

Púť v sanktuáriu Matky Božej blahoslaveného materstva v Krakowe na ul. Saskiej 2.

Pochválený buď Ježiš Kristus,
 
drahí manželia ako aj kňazi - duchovní poradcovia END.
Milovaní, blíži sa deň 26. mája. Je to deň Matky. V súvislosti s tým srdečne pozývame pred tvár našej Matky každé manželstvo ako aj každého kňaza - duchovného poradcu END. 
 
Bude to čas modlitby, obetovania svojich manželstiev, rodín, zverenia našich skupín i celého hnutia Matke Božej, ako aj vytvorenia vyhlásenia nového sektora Malopoľského. Myslíme, že nie je lepší moment na stretnutie sa Matky s deťmi. 
 
Pred týmto obrazom môžeme vyprosiť veľa milostí i zázrakov. Sami sme pred rokmi dosvedčili zázračný vplyv Matky Božej Plaszowskej. Preto Vás pozývame na toto miesto, lebo vieme, že je to výnimočné sanktuárium. 
 
Púť obetujeme ako poďakovanie za našich kňazov - duchovných poradcov END a ako vyprosenie milostí pre nich. 
 
Začiatok  9.45. hod v kostole
- predstavenie sanktuária
- konferencia
- svätá omša
- akt zverenia sa Matke Božej
- agapé i čas stretnutí a radostí
 
 
Nižšie vám predstavujeme modlitbu k Panne Márii, budeme sa ju modliť za manželské páry, ktoré majú problém s počatím dieťaťa i za matky, ktoré majú problémy v tehotenstve. Prosíme o privezenie darov kostolu na naše spoločné stretnutie.  
 
 
Srdečne pozýva Anna i Roman Kobialka - zodpovedný pár za Región 3, 
Gabriel Pisarek - kňaz - duchovný poradca skupiny zodpovednej za Región 3. 
 
Púť bude v sanktuáriu Matky Božej blahoslaveného materstva v Krakowe na ul. Saskiej 2.
 
 
 
Modlitba k Matke Božej Plaszowskej
Matka najsvätejšia, uctievaná mnoho rokov v kostole plaszowskom. K Tebe prichádzajú verní so svojimi starosťami, so svojimi žiaľmi, utrpeniami. Prosíme  a dôverujeme v Tvoj príhovor, prosiac o Tvoju pomoc. O Tvoje orodovanie Ťa úpenlivo prosíme. 
 
Koľko si zmiernila utrpení, obdarila darom materstva, koľkým chorým vyprosila zdravie, hriešnikom obrátenie, zblúdeným návrat na ceste spasenia. Ó, Pani Plaszowska , Matka naša najlepšia, zastaň sa nás. Vypros mi milosť.........   po ktorej tak veľmi túžim a tak veľmi potrebujem. Cez Krista nášho Pána. Amen.
 
História obrazu Matky Božej Plaszovskej
kategória: zázračný obraz
vytlačené: 30. apríl 2006
kňaz Vincent Turek, SCJ
Obraz matky Božej s dieťatkom Ježiš, na ktorom Matka ukazuje na svojho syna, býva v kresťanskej tradícii pomenovaný Hodegedria, teda, "ukazujúca cestu". Ten, o ktorom v súčasnosti hovoríme, nazývaný tiež obrazom mantky božej Plaszowskej, je vlastníctvom farského kostola kňazov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Krakowe-Plaszowe od roku 1931.
Portrét matky Božej je temperová maľba na lipovom dreve s podkladom prísady kriedovej, zmontovaný spolu profilovaným rámom. Komplet má rozmery 117 x 95 cm.