« Back

Dom v Káne Galilejskej

Dom v Káne Galilejskej

   Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: "Nemajú vína." Ježiš jej odpovedal: "Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina." Jeho matka povedala obsluhujúcim: "Urobte všetko, čo vám povie!" Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: "Naplňte nádoby vodou!" A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: "Teraz načrite a zaneste starejšiemu!" A oni zaniesli. (Jn 2, 1-8)

   Predstavme si, že sme prítomní v Káne na svadbe. Je tam Ježiš, Matka a učeníci.

   Pripomeňme si našu vlastnú svadbu a oslavu. Manželstvo sa nemôže oslavovať iba v deň svadby. Máme ho sláviť každý deň. Vtedy bude obnovovaná naša láska v sviatosti manželstva. Tam, kde je láska, je aj radosť. Tam, kde sa manželia akceptujú a prijímajú sa, takí akí sú, tam sa zjavuje Boh.

            Kána Galilejská – miesto prijatia a radosti

                                      -  miesto starosti, že nám chýba víno

   Mária hovorí: „Nemajú víno.“ Mária sa starala o iných. V našom manželstve sa tiež musíme starať, či máme víno našej radosti, lásky, utrpenia a všetkých ostatných starostí života. Nechýba nám víno? Víno lásky, radosti, ...

Toto naše „víno“ vliate skrze lásku bude potom vínom najvyššej kvality.

            Príchod Ježiša do nášho života je nielen počas svadby ale počas celého života.

Stretnutie v ekipách (skupinách) by malo byť stretnutie na svadbe.

   Musíme sa, Bože, otvoriť Tvojej láske a pomoci. Ty chceš, aby sme vydržali, Ty nás posilňuješ na tejto ceste... – to je naše „Áno“, ustavičné obnovovanie, ustavičné hovorenie „Áno“.

   Kristus, ktorý navštívil dom v Káne Galilejskej, je ten istý Kristus, ktorý je aj v našich manželstvách. Mali by sme počúvať Pannu Máriu a robiť všetko, čo nám povie. Máme napĺňať kamenné nádoby vodou až po okraj a On ju premení na víno Jeho lásky, pokoja, radosti. V Káne Galilejskej sa stal veľký zázrak. Aj v našom manželstve sa deje veľký zázrak.

   Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Tie práva, ktoré máme ako manželia (ktoré boli predtým hriechom), sú teraz pre našu radosť. To bol od Neho veľký dar a len On ho mohol dať. To bolo konkrétne vedenie Krista. A teraz záleží len na nás, či Ho budeme aj my pozývať do nášho každodenného života. Ak Ho pozývame, je to pre nás radosť.

   Pozývame vás k modlitbe k Panne Márii. Ona nám vyprosí, čo potrebujeme.

Comments
sign-in-to-add-comment
No comments yet. Be the first.