« Back

Manželské rekolekcie 29.-31.3.2019

Manželské rekolekcie 29.-31.3.2019

Milí kňazi-duchovní poradcovia END a milé rodinky, posledný marcový víkend 29.-31.3. 2019 sa uskutočnili v Kežmarku v kláštore redemptoristiek manželské rekolekcie Equipes Notre-Dame zamerané na našu sviatosť manželstva. Názov témy bola Jednota v spoločenstve.

FOTO tu ...

 
 
Milí kňazi-duchovní poradcovia END  a  milé rodinky,
 
posledný marcový víkend 29.-31.3. 2019 sa uskutočnia v Kežmarku v kláštore redemptoristiek ul. Kláštorná č.4 manželské rekolekcie  Equipes Notre-Dame zamerané na našu sviatosť manželstva. 
Názov témy je Jednota v spoločenstve.
 
Je vhodné podľa možností jednotlivých rodín s láskou dať deti do opatery napr. starých rodičov, aby ste si ako manželia konečne aspoň na chvíľku oddýchli unavení od viacerých svetských starostí, duchovne sa nasýtili a načerpali živej vody a sily od Ježiša Krista, umocnenej v prostredí ticha kláštora
Tie deti, ktoré prídu s rodičmi, budú viac menej v priestoroch prednášania.
Nenarúšanie chodu kláštora bolo podmienkou pre súhlas miesta rekolekcií. Na druhej strane v inom prostredí sú cenové podmienky dosť odlišné.
 
Prihlásiť sa je možné do 15. 3. 2019 vrátane,  na adrese  logamax1@gmail.com, príp. 0944-147 635.  (Jozef Faix)
 
Pri prihlásení je potrebné uviesť :
počet dospelých - príp.detí a uviesť vek
vzhľadom na to  - požadovaný počet lôžok k príp. ubytovaniu,
rozsah stravovania :    piatok -  V,    sobota   R -O - V,   nedeľa R - O,  v uvedení dospelých príp.detských porcií.
 
Cena : dospelý / dieťa od 3 rokov        (dieťa do 3 r. zdarma)
raňajky : 1,50   /  1,-  E
obed    :  4,-     /   3,- E
večera :  1,50   /  1,-  E
nocľah :  5,-      /  3,- E
+ ostatné výdavky (strava a ubytovanie pre prednášajúci pár, kňaz, obetné dary... )
 
Záloha na rekolekcie manželov je 15,-E na dosp. osobu, ktorú je potrebné uhradiť do 15.3. 2019 na číslo účtu :  SK96 7500 0000 0040 0206 8162 . V prípade nepredvídanej neúčasti sa uvedená suma nevracia, kvôli pokrytiu vzniknutých nákladov. 
 
Kto chce, môže priniesť niečo sladké príp. slané ku čaju, káve.
 
Prosíme zodpovedné páry, aby to oznámili kňazom a rodinám vo svojich SPM a aj pilotovaným SPM.
 
V spoločnej modlitbe Magnificat, 
 
Silvia a Jozef Faix, zlučujúci pár, Slovensko - východ.
 
P.S.  INFO:
30.3. 2019 bude prípadne 2.kolo prezidentských volieb, je vhodné podľa zváženia a záujmu si vybaviť voličský preukaz do Kežmarku  - v prípade účasti a nocľahu na rekolekciách.☺
31.3. 2019 sa začína letný čas. Zo soboty na nedeľu spíme kratšie. ☺