« Back

Spoločná svätá omša 8.12.2020 15:00

Spoločná svätá omša 8.12.2020 15:00

Dňa 8.12.2020 o 15:00 sme sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, patrónky nášho hnutia oslávili spoločnou omšou v kláštore redemptoristiek v Kežmarku.

Taktiež sme slávili aj 80-te narodeniny pani MUDr. Aničky Uhrovej, za ktorú bola aj obetovaná sv. omša.