« Back

Prežívam sv. omšu ako Marta alebo Mária?

Podľa Ježišových slov si Mária vybrala lepší podiel. Potichu sa posadila k Ježišovým nohám a počúvala ho. V oáze pokoja a dôvery sa sústredila na Ježiša. 

Naopak, Marta pobehovala po dome a nervóznym hundraním a hrkotaním riadu dávala najavo svoju neľahkú situáciu.
 
Ježiš aj mne teraz hovorí, že je lepšie najprv počúvať, až potom konať. A to aj v iných situáciách počúvania Božieho slova.
Môže sa mi totiž ľahko stať, že som na svätej omši, som účastníkom eucharistickej hostiny, no som tam prítomný ako Marta. Mysľou mi víria udalosti, ktoré som prežil počas dňa, alebo tie, ktoré ma ešte len čakajú. Spomeniem si na všetky veci, ktoré je potrebné zariadiť, čo by som mal nakúpiť, čo doma urobiť, navariť, ožehliť, pričom mi toto všetko zväčša znemožní sústrediť sa na to "jedno potrebné", ktoré mi v tej chvíli ponúka Ježiš. Keď si sadnem k jeho nohám, odovzdám mu všetko, čo zažívam, a budem prežívať jeho blízkosť, jeho lásku, vtedy si beriem určite "lepší podiel", ktorý sa mi neodníme. 
 
...nie je to podobne aj s naším členstvom v Equipes? Pre aký podiel sa rozhodnem JA tento formáčny rok?