« Back

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, * že jeho milosrdenstvo trvá naveky. „Pánova pravica mocne zasiahla, * Pánova pravica ma zdvihla.“ Ja nezomriem, budem žiť * a vyrozprávam skutky Pánove. Kameň, čo stavitelia zavrhli, * stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; * vec v našich očiach obdivuhodná.

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, *
že jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Pánova pravica mocne zasiahla, *
Pánova pravica ma zdvihla.
Ja nezomriem, budem žiť *
a vyrozprávam skutky Pánove.
Kameň, čo stavitelia zavrhli, *
stal sa kameňom uholným.
To sa stalo na pokyn Pána; *
vec v našich očiach obdivuhodná

    

 

Meditácia

Veľkonočná nedeľa

 

Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove.“  (Ž 118, 17)

 

Ježišu, ty si zmŕtvychvstalý Pán a celé stvorenie ti dnes spieva chvály!
Počujem, že aj kamene kričia, ako si to predpovedal: Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Dokonca aj kameň, ktorý pečatil tvoj hrob, je odvalený a dosvedčuje toto úžasné tajomstvo. Namiesto toho, aby bol nevyvrátiteľným dôkazom tvojej smrti, stal sa nesporným svedkom tvojho vzkriesenia.
Dnes ožíva pohrebné plátno, aby ohlasovalo tvoje víťazstvo. Ako pevne obväzovalo pohrebné rúcho Lazára, keď si ho povolal von z hrobu! Spútavalo ho a nechcelo ho uvoľniť zo zovretia, kým si nepovedal: Rozviažte ho. Ale nad tebou, Pane, smrť nemala moc. Vyslobodil si sa vo veľkom záblesku svetla a pohrebný odev si nechal poskladaný ležať za sebou. Tam v hrobe s Petrom a s tvojím milovaným učeníkom tvoja Cirkev s úžasom hľadí na toto nepotrebné plátno. Táto látka ma posmeľuje uveriť, že môj Vykupiteľ žije. Povzbudzuje ma vsadiť všetko na tvoje milosrdenstvo a tvoj prísľub večného života.
Milujúci Spasiteľ, vďaka tebe aj krutý nástroj smrti teraz znamená pre mňa život. Svojím krížom si zničil nepriateľa a dokorán otvoril brány spásy. Jeho svetlo svieti v našich kostoloch, v našich domoch, v nemocničných izbách, v bojových zákopoch i na každom temnom a ponurom mieste - ohlasujúc život každému, kto do teba vkladá svoju dôveru.
Toľko premenených životov! Toľko znamení víťazstva! Každý z nich mi svojím vlastným spôsobom hovorí o tebe. Pomôž mi pozerať, počúvať a veriť, aby som sa aj ja svojím vlastným spôsobom stal znamením, ktoré svetu hovorí o tebe.      

 

Pane Ježišu, ty si premohol smrť! Ty žiješ a stále stojíš pri mne! Daj, aby táto skutočnosť prenikla do hĺbky môjho bytia. Ukáž mi ďalší krok, akokoľvek nepatrný, ktorý dnes môžem urobiť, aby som vyrozprával skutky Pánove svojimi vlastnými slovami a životom.