« Back

Spoločná sv. omša - 1.9.2021

Spoločná sv. omša - 1.9.2021

Dňa 1.9.20212 o 9h sme sa konečne po prázdninách stretli na spoločnej sv. omši v kláštore redemptoristiek v Kežmarku. Po sv. omši sme sa zdieľali na agapé a radovali sa s našou jubilantkou Aničkou. Už teraz sa všetci tešíme na nový formačný rok a osobné stretnutia v skupinkách. Všetkých vás týmto povzbudzujeme zostať verní Ježišovi a našej nebeskej Matke.

Boh Vás žehnaj.

FOTO tu ...