„MANŽELSKÝ PÁR
A  EVANJELIUM"

Kláštor SS.Redemptoristiek

  KEŽMAROK
06 – 08.12*2013

Duchovné cvičenia pre manželov

"Manželský pár a Evanjelium"

Kežmarok  06 - 08.12.2013

Piatok - 06.12.2013
17:30  Začiatok - Sv. omša
18:30  Večera
19:30  Vzájomné spoločenstvo : Aktivita "Z domu do domu (Mikuláš)"
20:00  Vstup do duchovných cvičení: "Z domu do domu ... "
21:00  Večerná modlitba

Sobota - 7.12.2013
08:00  Sv. omša
09:00  Raňajky
10:00  Prednáška: "Kána Galilejská, Betánia a dom Šimona ... "
11:30  Sadnime si spolu
12:30  Obed
14:30  Prednáška: "Jericho, Jeruzalem, Nazaret ... "
15:45  Prestávka (káva+prekvapenie)
17:15  Stretnutie v skupinách
18:30  Večera
19:30  Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou
20:30 - 06:00  Adorácia vo dvojiciach

Nedeľa - 8.12.2013
08:00  Raňajky
09:00  Prednáška: "Prečo Equipes Notre-Dame"
10:30  Sv. omša + prijatie CHARTY, obnova manželských sľubov + "Nech tak žiari Vaše svetlo"
12:30  Obed

 

Fotogaléria z rekolekcií

Fotogaléria z prijatia Charty

Fotogaléria z akcie Tričko ako dar

Kompletné prednášky

« Back

Zhrnutie rekolekcií 2013 - časť 1

Spoločne k svätosti


    Ako každý rok, sme sa aj v tomto roku v dňoch 6.-8.12.2013 zúčastnili manželských rekolekcií, ktoré sa konali v kláštore redemptoristiek v Kežmarku. Celé trojdnie bolo popretkávané prednáškami, svätými omšami, modlitbami a rôznymi aktivitami.

    Poľský manželský pár Joachim a Malgorzata Grzonka nám priblížili šesť domov v Evanjeliách. Prechádzali sme domami v Káne Galilejskej, Betánii, u Šimona, v Jeruzaleme, Nazarete a Jerichu. Z každého domu sme si vzali niečo aj do našich manželstiev.

        Vysvetlili nám, prečo je dôležitá nielen rodinná, ale hlavne manželská modlitba, mesačné stretnutie manželov pri „Sadnime si spolu" a tiež pravidelné stretávanie s ostatnými manželskými pármi v spoločenstve, s ktorými sa môžeme vzájomne zdieľať, modliť, čítať Sväté Písmo, a pomáhať si nielen neustálymi modlitbami za seba navzájom, ale v hociktorej inej oblasti. To všetko nám pomáha na spoločnej ceste k svätosti.

    Na spestrenie sme si v piatok, na sv. Mikuláša, vzájomne ukryli sladkosti a potom ich hľadali. V sobotu sme si zas vyjadrili lásku rôznymi výtvormi na tričká, ktorými sme sa vzájomne obdarovali.

    Nedeľa bola pre osem manželských párov výnimočným dňom, kedy prijali Chartu, čiže slávnostné začlenenie sa do spoločenstva Equipes Notre-Dame. Okrem nich si aj ostatné páry obnovili manželský sľub.

    Bol to nádherný čas, naplnený Duchom Svätým, počas ktorého sme sa cítili ako jedna veľká rodina, a počas sv. omše v nedeľu ako v nebi.

       Veľké Pán Boh zaplať patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii týchto manželských rekolekcií.

napísala J. Petruláková