„MANŽELSKÝ PÁR
A  EVANJELIUM"

Kláštor SS.Redemptoristiek

  KEŽMAROK
06 – 08.12*2013

Duchovné cvičenia pre manželov

"Manželský pár a Evanjelium"

Kežmarok  06 - 08.12.2013

Piatok - 06.12.2013
17:30  Začiatok - Sv. omša
18:30  Večera
19:30  Vzájomné spoločenstvo : Aktivita "Z domu do domu (Mikuláš)"
20:00  Vstup do duchovných cvičení: "Z domu do domu ... "
21:00  Večerná modlitba

Sobota - 7.12.2013
08:00  Sv. omša
09:00  Raňajky
10:00  Prednáška: "Kána Galilejská, Betánia a dom Šimona ... "
11:30  Sadnime si spolu
12:30  Obed
14:30  Prednáška: "Jericho, Jeruzalem, Nazaret ... "
15:45  Prestávka (káva+prekvapenie)
17:15  Stretnutie v skupinách
18:30  Večera
19:30  Adorácia pred Sviatosťou Oltárnou
20:30 - 06:00  Adorácia vo dvojiciach

Nedeľa - 8.12.2013
08:00  Raňajky
09:00  Prednáška: "Prečo Equipes Notre-Dame"
10:30  Sv. omša + prijatie CHARTY, obnova manželských sľubov + "Nech tak žiari Vaše svetlo"
12:30  Obed

 

Fotogaléria z rekolekcií

Fotogaléria z prijatia Charty

Fotogaléria z akcie Tričko ako dar

Kompletné prednášky

« Back

Dom v Jerichu

Dom v Jerichu

   Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: "Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!" On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: "Vošiel k hriešnemu človekovi!" Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: "Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne." Ježiš mu povedal: "Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo  Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. (Lk 19, 1-10)

   Hlavnou postavou je tu colník Zachej. Zvykli sme si pozerať sa na človeka z hľadiska jeho viditeľných činov. Ale Boh sa pozerá na človeka cez jeho srdce. My to nedokážeme. Zachej bol dobrý človek, ale bol zaslepený svojou prácou. Pán Ježiš mu riekol: „Dnes musím zostať v tvojom dome.“ Čo spravil Zachej? S radosťou to prijal. Keby mal zatvrdené srdce, určite by to odmietol.

   A teraz sa pozrime, čo sa dialo v dome u Zacheja. Zachej chce napraviť svoje skutky, je štedrý, chce každému vrátiť. Ponaučenie: Máme všetko rozdať? Nie.

   Takáto pozvánka Ježiša platí pre každého z nás. Akými sme svedkami našej sviatosti manželstva? Ide o to, aby sme mali v našom manželstve čas na reflexiu. Sviatosťou manželstva sme prijali Ježiša do našich životov. Naša cesta je cesta do večnosti. Je to ťažká cesta.

   Regula života = pravidlá nášho hnutia.

   Zachej musel vyliezť na strom, aby dosiahol svoj cieľ. Každý kresťan sa má zamyslieť, čo mu prekáža v tom, aby dosiahol svoj cieľ. Mali by sme byť tvárou v tvár s Bohom. Ako? V samote a tichu. Sme povolaní k premene svojho života. „Kajajte sa a verte Evanjeliu.“ Treba sa zamyslieť, čo máme spraviť, aby sme boli bližšie ku Kristovi. Čo máme ešte viac zdokonaliť vo vzťahu k Bohu, partnerovi, ostatným ľuďom.

  Jedným z problémov môže byť modlitba, nerozprávanie sa spolu, pýcha, priveľa rozprávania a málo počúvania. Každý sám sa vo svojom srdci musí zastaviť a zistiť, či je jeho cesta správna. Je dobré sa poradiť s partnerom či kňazom. Máme sa premieňať na lepších ľudí.

   V našom živote by nemalo byť miesto pre klamstvo. Vtedy sme iným na pohoršenie.

   Treba sa pripraviť na sviatosť zmierenia – pozrieť sa na svoj život, dať si potom predsavzatia, a to je naša regula života. Na základe sv. spovede si stanoviť pravidlá (regula), urobiť si poriadok vo veciach, ktoré chceme zlepšiť.

   V príbehu Zacheja nám Pán Ježiš ukazuje, že každý z nás má na sebe stále čo zlepšovať.