« Back

„Kto má uši na počúvanie nech počúva.“

„Kto má uši na počúvanie nech počúva.“

Uši sú nielen preto, aby nám čiapka nepadla na nos, ale v prvom rade preto, aby sme počúvali.

„Kto má uši na  počúvanie nech počúva.“

Uši sú nielen preto, aby nám čiapka nepadla na nos, ale v prvom rade preto, aby sme počúvali. Viera je z počutia hovorí Božie slovo. Na starých ikonách je zobrazená Panna Mária ako sa modlí a lúč svetla, ktorý vychádza z holubice znázorňuje Ducha Svätého.

Namierený je na ucho Panny Márie. To nám ukazuje, že v prvom rade viera je z počutia. Z počutia Božieho slova. Písmo Sväté sa má stať súčasťou nášho života. Božie slovo máme čítať s modlitbou a každý deň. Nevieme kedy nás Boh cez svoje slovo osloví.

Božie slovo má byť každodenným pokrmom našej duše. Ten pokrm je určený pre všetkých. Žijeme v rodinách a každý jeden má  „lúskať“ Božie slovo. Ono nám dáva silu, aby sme svoje povinnosti napĺňali a uskutočňovali v našom každodennom živote. Bez pomoci Ducha Svätého sa nám to nikdy nepodarí.

Duchu Svätý príď mi na pomoc, aby som Božie slovo pozorne počúval a riadil sa ním v každodennom živote. Amen.

 

P. Pavol CSsR